IMG 0052Za ponad 9 mln złotych zostanie przebudowana droga powiatowa Zdziary – Banachy, która połączy drogę ekspresową S19 z drogą wojewódzką 858. Budowa drogi będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Inwestycja będzie realizowana przez powiat niżański w partnerstwie z gminą i miastem Ulanów oraz gminą Jarocin. Dziś, w urzędzie marszałkowskim podpisano umowę na realizację projektu.

Umowę po stronie województwa podkarpackiego podpisali: marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Bogdan Romaniuk, po stronie powiatu niżańskiego: starosta Robert Bednarz oraz wicestarosta Adam Mach.

Projekt zakłada przebudowę drogi powiatowej 1048R Zdziary – Banachy na dwóch odcinkach o łącznej długości 5,8 km. Droga będzie się łączyła z węzłem drogi ekspresowej S19 „Zdziary” i drogą wojewódzką 858. Wraz z drogą zostaną przebudowane pobocza i zostanie wybudowany chodnik, z kolei wzdłuż drugiego odcinka powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m. Dzięki przebudowie drogi poprawi się dostępność komunikacyjna powiatu niżańskiego oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Wartość projektu wynosi 9,2 mln zł, przy czym dofinansowanie z RPO WP to 7,8 mln zł. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na III kwartał 2018 roku.

Foto/tekst
Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP