Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Gospodarka i Transport

Raport o stanie mikro i małych firm na Podkarpaciu

Michał Mielniczuk

170323 pekaoW urzędzie marszałkowskim po raz kolejny rozpoczęło się spotkanie dotyczące sytuacji mikro i małych firm w woj. podkarpackim, a także perspektyw ich rozwoju na rok 2017. W konferencji, której organizatorem jest Bank Pekao SA, biorą udział bankowcy, samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele uczelni.

Spotkanie rozpoczął Antoni Magdoń, dyrektor Regionu Banku Pekao S.A., który już na wstępie zapowiedział, że raporty dotyczące Podkarpacia, jakie zostaną przedstawione podczas konferencji, są naprawdę dobre i stawiają nasz region na wysokiej pozycji.

Będziemy mieć taką mała ucztę intelektualną, która – mam nadzieję – zainspiruje nas do dalszych pomysłów i działań – powiedział dyr. A. Magdoń.

W imieniu zarządu województwa uczestników przywitał Stanisław Kruczek, który w krótkim wystąpieniu mówił m.in. o tym, jak wielkie znaczenie dla gospodarki naszego regionu i całego kraju mają małe firmy.

Małe i średnie firmy mają wielkie znaczenie gospodarcze, szczególnie na Podkarpaciu, bo oprócz firm działających w ramach Doliny Lotniczej, to właśnie one mają duży wkład w dochód narodowy, ale też w tworzenie miejsc pracy – mówił członek zarządu Stanisław Kruczek.

O tym, na jakie wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego mogą liczyć przedsiębiorcy mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w urzędzie marszałkowskim.

RPO na lata 2014-2020 to bardzo duże środki, nie tylko dla przedsiębiorców, bo to ponad 2 mld euro. Mamy dziesięć osi priorytetowych, z czego dwie, w tym – „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z budżetem prawie 400 mln euro to właśnie oś, która w znacznej mierze przeznaczona jest na rozwój przedsiębiorczości – tłumaczyła dyr. M. Jarosińska-Jedynak.

W dalszej części spotkania zaplanowano prezentację raportów dotyczących m.in. sytuacji  mikro  i  małych  firm  w  roku  2016  w  Polsce  i  województwie podkarpackim, Unii  Europejskiej  w  zmieniającym  się  świecie,  głównych  trendów  w  polskiej  gospodarce, strategii współpracy  gospodarczej  innowacyjnych  polskich,  szwajcarskich  i  niemieckich małych  i  średnich  przedsiębiorstw.

Monika Konopka
Biuro prasowe
Fot. Michał Mielniczuk