170228 MrW siedzibie Ministerstwa Rozwoju podpisano dziś umowę na dofinansowanie rozbudowy Drogi Wojewódzkiej nr 878, od granic Rzeszowa do skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Orkana w Tyczynie. Samorząd województwa reprezentował marszałek Władysław Ortyl.

Ponad 650 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, zostanie przeznaczonych na poprawę sieci komunikacyjnej miast makroregionu. Dobrą wiadomością dla mieszkańców stolicy Podkarpacia jest podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy drogi z Rzeszowa do Tyczyna. Koszt realizacji tej inwestycji wynosi 15,4 mln zł, jej dofinansowanie z PO PW sięgnie 14,7 mln zł. Reprezentujący Ministerstwo Rozwoju, podsekretarz stanu Adam Hamryszczak spodziewa się, że inwestycje skrócą czas podróżowania i poprawią jego komfort.

- Inwestycje skrócą czas dojazdu do stolic województw Polski Wschodniej, a włączenie do sieci dróg krajowych poprawi skomunikowanie z innymi miastami w kraju. Także przemieszczanie się w ramach aglomeracji stołecznych PW będzie łatwiejsze i bardziej dopasowane do zróżnicowanych potrzeb użytkowników. – powiedział wiceminister.

Obecny w Warszawie marszałek Władysław Ortyl, nie krył radości ze zdobytych środków na realizację kolejnej inwestycji drogowej na Podkarpaciu. 

- Cieszę się z kolejnego kroku ku modernizacji i budowie sieci drogowej Podkarpacia. Rzeszów - jako stolica regionu - jest oczywiście jej kluczowym elementem. Dzięki powstaniu autostrady północ miasta zyskała rozwiązania komunikacyjne. Trwają prace na południu - mowa tu m.in. o połączeniu ul. Podkarpackiej z węzłem Rzeszów-Wschód i realizacji drogi S19 do Babicy, a w przyszłości do granicy ze Słowacją. Rozbudowa drogi z Rzeszowa do Tyczyna poważnie usprawni ruch i poprawi komfort podróżowania w tamtej części miasta – powiedział marszałek Ortyl, jednocześnie dodając – Warto podkreślić, że systematycznie realizujemy plan budowy w synergii z osią komunikacyjną północ-południe. Nie tak dawno podpisana została umowa ma realizację obwodnicy Strzyżowa, mamy zabezpieczone środki na budowę S19 do Barwinka. Taki obrót spraw musi cieszyć, jednak warto pamiętać, że wiele pracy jeszcze przed nami – komentował podpisaną dziś umowę marszałek Władysław Ortyl.

Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP
fot. MR