Prawie pół setki samorządowców z Podkarpacia podpisało wraz z marszałkiem Władysławem Ortylem i wicemarszałkiem Wojciechem Buczakiem listy intencyjne, dotyczące współpracy przy tworzeniu „Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego”. Samorządowcy reprezentują  miejscowości położone wzdłuż linii kolejowych nr 68, 71, 91, 101, 106 i 108. Fundusz ma poprawić infrastrukturę około kolejową i w ten sposób zachęcić pasażerów do częstszego korzystania z kolei. Listy intencyjne podpisane zostały 3 września br. w urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie. 

Sami sukcesu nie osiągniemy, konieczne jest zaangażowanie wielu stron: Przewozów Regionalnych, PKP PLK , ale i samorządów. Sami też się włączamy. Czeka nas wiele pracy, ale trzeba ją wykonać, żeby zachęcić pasażerów do  korzystania z połączeń kolejowych, tak jak dzieje się to w wielu miejscach świata  – mówił  podczas uroczystości marszałek Władysław Ortyl.

 

„Wojewódzki Fundusz Kolejowy” to wspólna inicjatywa Województwa Podkarpackiego oraz samorządów, które położone są wzdłuż przebiegu linii kolejowych. Jego intencją jest współdziałanie samorządów oraz pomoc finansowa w realizacji zadań, które poprawią infrastrukturę około kolejową. Chodzi o budowę, rozbudowę i modernizację istniejących przystanków i miejsc parkingowych w ich pobliżu, budowę i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej tj. stojaków na rowery, wiat postojowych służących do zapewnienia komfortu w trakcie podróży. Samorządy mają podejmować wspólne działania,  dla zachęcenia podróżnych do korzystania z kolei, tym samym pogłębiając integrację regionu   oraz promując walory turystyczne województwa.

 

Fundusz ma charakter solidarnej współpracy. Samorządy deklarują, że będą wykładać 20 000 złotych rocznie do wspólnej puli, dołoży się do niej także Województwo Podkarpackie.  Samorządy same będą określać harmonogram robót na dany rok, a ten który w danym momencie będzie prowadzić inwestycję otrzyma ze wspólnej puli dotację do jej sfinansowania.

Projekt ma ruszyć 1 stycznia 2016 roku. Do tego czasu przewidziany jest przegląd przystanków, które miałyby zostać objęte remontami, ustalony harmonogram prac oraz podpisane zostaną wieloletnie porozumienia dotyczące Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego.

 

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
foto Aleksandra Gorzelak –Nieduży
video Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP