Już od 1 sierpnia mieszkańcy województwa i turyści przebywający na Podkarpaciu będą mogli korzystać z połączeń kolejowych między Jasłem, Zagórzem a Komańczą. O linii kolejowej nr 107 łączącej te miasta oraz problematyce funkcjonowania transportu kolejowego w Bieszczadach dyskutowano 8 lipca w zagórskiej siedzibie Sekcji Eksploatacji PKP PLK S.A.

W konferencji udział wzięli m.in. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Mieczysław Borowiec – dyrektor Podkarpackiego Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, Zbigniew Kozak – p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego, Wacław Krawczyk – wicestarosta sanocki oraz Jerzy Zuba – radny powiatu sanockiego i pełnomocnik burmistrza Zagórza do spraw kolei.

Marszałek Władysław Ortyl omówił na spotkaniu strategiczne kierunki rozwoju transportu kolejowego na Podkarpaciu w kontekście nowego rozdania środków finansowych z UE. Podkreślił, że polityka Komisji Europejskiej stawia kolej w tym względzie na uprzywilejowanej pozycji, co - jak zapewniał - będzie miało także swe odzwierciedlanie w inwestycyjnych priorytetach województwa podkarpackiego na najbliższe lata.

Tymczasem na linii Jasło – Zagórz – Komańcza ruch pasażerski zostanie przywrócony po czterech latach przerwy. Stanie się tak za sprawą weekendowych pociągów turystycznych, które od sierpnia do końca września będą kursować na tej trasie. To eksperymentalne rozwiązanie zostało wypracowane w trakcie obrad zespołu roboczego ds. optymalizacji rozkładów jazdy i inwestycji towarzyszących poprawie oferty przewozowej, powołanego 17 lutego 2015 r. przy Urzędzie Marszałkowskim.

Dziękując za pozytywną decyzję w sprawie przywrócenia ruchu kolejowego  Jerzy Zuba wręczył marszałkowi replikę Krzyża Obrońców Węzła Zagórskiego. Jest to przedwojenne polskie odznaczenie, którego oryginał złożony jest jako dar wotywny w zagórskim kościele parafialnym. Krzyż symbolizuje bohaterską postawę zagórskich kolejarzy, którzy w listopadzie 1918 roku spontanicznie zorganizowali się, aby z bronią w ręku bronić kruchej niepodległości odradzającej się wówczas Ojczyzny.

Oddając ten symboliczny krzyż w tak godne ręce chcę prosić pana marszałka, aby podejmując decyzje dotyczące przyszłości Zagórskiego Węzła Kolejowego, zawsze pamiętał o tym, że 93 lata temu, nasi przodkowie narażając swe zdrowie i życie bronili kolei, słusznie utożsamiając ją z polską racją stanu – powiedział Jerzy Zuba.

Marszałek Władysław Ortyl dziękując za prezent zapewnił, iż patriotyczny etos wpisany w historię kolei będzie dla obecnych władz wojewódzkich dodatkową, ale niezwykle ważną motywacją do tego, aby działania podejmowane na rzecz rozwoju transportu kolejowego na Podkarpaciu miały pozytywny i długofalowy charakter, wykraczający poza kalendarz bieżących wydarzeń politycznych. Marszałek mocno akcentował również konieczność ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami.

 

opr. Biuro Prasowe UMWP