Dziś w Warszawie uroczyście podpisano porozumienie między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a województwami w sprawie restrukturyzacji Spółki „Przewozy Regionalne”. To kolejny krok do tego, aby sytuacja ekonomiczna „Przewozów Regionalnych” ustabilizowała się, co w perspektywie przełoży się na rozwój i jakość świadczonych usług.

Ze strony Województwa Podkarpackiego porozumienie podpisał marszałek Władysław Ortyl, na uroczystości obecny był równiez członek zarządu Stanisław Kruczek. Wcześniej, bo 24 lutego 2015 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął w tej sprawie uchwałę. Celem porozumienia jest zapewnienie ciągłości usług przewozowych oraz restrukturyzacja spółki, która pozwoli na osiągnięcie przez nią trwałej rentowności.

W wyniku podpisania porozumienia aż 750 mln zł trafi do spółki z budżetu państwa. Pieniądze te umożliwią spłatę zaległych zobowiązań oraz restrukturyzację spółki. Zmianie ulegnie jej struktura właścicielska - ponad 50% udziałów „Przewozów Regionalnych” obejmie podmiot restrukturyzujący pozostający w nadzorze ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Dzięki porozumieniu województwa, jako organizatorzy pasażerskich przewozów kolejowych będą mogły zawierać z „Przewozami Regionalnymi” pięcioletnie umowy na przewóz osób, co oznacza, że mieszkańcy Podkarpacia nadal będą mogli korzystać z usług kolejowych.

Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP
Fot. MIiR