Entuzjastów przyrody wśród młodzieży nie brakuje, o czym można się było przekonać podczas zakończonego dzisiaj czwartego etapu 16. edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W gościnnych progach Urzędu Marszałkowskiego młodzież i ich opiekunów przywitała wicemarszałek Maria Kurowska.

Cieszę się, że wśród ludzi młodych jest tylu pasjonatów przyrody, że dostrzegacie piękno i urok miejsc, w których mieszkacie, uczycie się. Parki krajobrazowe ze względu na swoje wartości przyrodnicze, historyczne oraz kulturowe, a także na walory krajobrazowe są obszarami chronionymi. Musimy zrobić wszystko, by te wartości zachować dla następnych pokoleń. Fakt, że interesujecie się przyrodą, że chcecie lepiej poznawać miejsca tak bogate w różnorodną faunę i florę oznacza, że macie świadomość, jakim dobrem narodowym jest nasza piękna podkarpacka i polska przyroda - mówiła wicemarszałek.

Celem konkursu jest zarówno zdobycie i pogłębianie wiedzy na temat polskich parków krajobrazowych i innych zagadnień z dziedziny ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, jak również kształtowanie świadomości oraz rozbudzanie zamiłowania do świata przyrody. Udział w konkursie, obok poszerzenia wiedzy uczestników, kształtuje też proekologiczne postawy młodego pokolenia.

Dziewięć czteroosobowych zespołów, reprezentujących szkoły gimnazjalne z terenów poszczególnych parków krajobrazowych i ich otulin, położonych na terenie województwa podkarpackiego, rywalizowało o udział w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 5-9 czerwca br. w Kielcach. W etapie wojewódzkim uczestnicy rozwiązywali test pisemny, składający się z pytań ogólnych, a dodatkową konkurencją było rozpoznawanie gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową roślin oraz zwierząt.

Zwycięzcą została drużyna z Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej i to właśnie ta drużyna będzie reprezentować województwo podkarpackie w Kielcach. Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe upominki z rąk wicemarszałek Marii Kurowskiej, Andrzeja Kuliga  - dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Łukasza Piroga - dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz  Jerzego Wolskiego - dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

 

Miejsca zajęli kolejno:

I miejsce - drużyna z Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej ( pkt.254 pkt.)

II miejsce - drużyna z Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Narolu (243 pkt).

III miejsce - drużyna z Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku (215 pkt).

IV miejsce - drużyna z Zespołu Szkół w Krzywczy (207 pkt.)

V miejsce - drużyna z Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej (192 pkt.)

VI miejsce - drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej (176 pkt.).

VII miejsce - drużyna z Gimnazjum w Lutowiskach (132 pkt.)

VIII miejsce - drużyna z Gimnazjum w Lipie  (109 pkt.)

IX miejsce - drużyna z Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli (104 pkt.)

Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP