Odznakę uroczyście wręczono podczas Zjazdu Sprawozdawczego delegatów Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie. Wicemarszałek Maria Kurowska została wyróżniona za wieloletnią pracę społeczną na rzecz wychowania dzieci i młodzieży. Za tę działalność była już wcześniej nagrodzona brązową i srebrną odznaką.
 Maria Kurowska niemal całe życie zawodowe związała z dziećmi i młodzieżą. Najpierw jako nauczyciel i dyrektor szkoły, później jako radna powiatu,  burmistrz miasta podejmowała i realizowała wiele inicjatyw, również społecznych, dla dzieci i młodzieży.  
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i wszystkie osoby zaangażowane w działania na rzecz dzieci łączy jeden cel - dobro dziecka i bezustanna  potrzeba niesienia dzieciom pomocy. Dzieci są naszą wielką radością i naszą wielką nadzieją. Ale też są naszą troską, zwłaszcza te, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. To najmłodsze pokolenie za parę lat będzie przecież tworzyć historię naszego regionu, państwa. Dlatego troska o najmłodsze pokolenie jest naszym obowiązkiem, ale i wielką przyjemnością - mówiła, dziękując za przyznane wyróżnienie.
Marszałek poinformowała także o działaniach Samorządu Województwa Podkarpackiego na rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie wsparcia stypendialnego. Podzieliła się także ostatnim sukcesem Województwa Podkarpackiego, jakim było zajęcie I miejsca w kraju  w rankingu „Dotacje unijne w oświacie”.
Podczas prezentacji dorobku Podkarpackiego Oddziału Regionalnego TPD za okres sprawozdawczy 2015-2016, prezes Grzegorz Piestrak złożył na ręce wicemarszałek Marii Kurowskiej podziękowania za wszelkie formy wsparcia Zarządu Województwa Podkarpackiego udzielane Towarzystwu.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie obejmuje obszarem działania całe województwo Podkarpackie. Koordynuje pracę 3 zarządów okręgowych (Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg), 4 zarządów powiatowych (Jarosław, Jasło, Sanok, Lesko), 3 zarządów miejskich (Mielec, Stalowa Wola, Lubaczów), 2 zarządów gminnych oraz 104 koła w tym 9 Kół Specjalistycznych.
TPD podejmuje szereg działań skierowanych na niesienie wsparcia dzieciom, m.in. prowadzi świetlice socjoterapeutyczne, opiekuje się dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, z  problemami alkoholowymi, niewydolnych wychowawczo i materialnie. Organizuje wypoczynek wakacyjny wyjazdowy i stacjonarny, turnusy rehabilitacyjne i wycieczki integracyjne. Prowadzi poradnictwo i szeroko rozumianą pomoc socjalną. Dodatkowo prowadzi koła specjalistyczne skupiające dzieci głuchonieme, niepełnosprawne ruchowo i z upośledzeniem umysłowym oraz  wiele innych działań na rzecz dzieci i rodziny.
Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu
Fot. Michał Mielniczuk
BP UMWP