Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”, jaka miała miejsce w dniach 15 -16 marca 2017 roku w Toruniu, uroczyście ogłoszono wyniki rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota, podsumowującego wykorzystanie dotacji unijnych na oświatę. Nagrodę, w kategorii Województwa za zajęcie I miejsca, odebrała wicemarszałek Maria Kurowska.

To dla mnie duża satysfakcja, że województwo podkarpackie zajęło w rankingu I miejsce. Uważam bowiem, że najważniejszą inwestycją jest inwestycja w człowieka, a szczególnie w młodego człowieka. To od młodych ludzi, ich wykształcenia i zaangażowania będzie zależał przyszły rozwój tak Podkarpacia, jak i całej Ojczyzny. Dlatego w ostatnich latach przekazujemy duże środki unijne na poszerzanie kompetencji i umiejętności mieszkańców Podkarpacia. Cieszę się, że to zostało zauważone i docenione - mówiła podczas odbioru wyróżnienia wicemarszałek M.Kurowska.  

Ranking, opracowany na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów,  poświęcony funduszom unijnym w budżetach samorządowych obejmował finansowanie bieżących zadań w oświacie (działy 801 i 854 budżetu), z pominięciem wydatków majątkowych. Pozycja samorządów w rankingu zależała od wielkości tych dotacji (bez środków na współfinansowanie) w przeliczeniu na jednego mieszkańca za okres 2007-2015. W województwie podkarpackim suma wydatków per capita wyniosła w analizowanych okresie 77,36 zł. Dla porównania - w dolnośląskim 60,87 zł, ale już w świętokrzyskim, które znalazło się na III miejscu tylko 18,06 zł.

Tak wysoką pozycję naszego województwa zawdzięczamy skutecznemu wdrażaniu funduszy unijnych oraz przystąpieniu przez Województwo Podkarpackie do realizacji projektów własnych. Przykładem może być realizacja programów stypendialnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz realizacja programu na rzecz szkolnictwa zawodowego „Podkarpacie stawia na zawodowców”.  Dzięki temu projektowi prawie 25 tysięcy uczniów i uczennic zostało objętych wsparciem rozwijającym kompetencje zawodowe. W szkołach stworzono i zmodernizowano 380 pracowni kształcenia zawodowego. Opracowano ponad 600 programów nauczania, programów zajęć dodatkowych i szkoleń. Kadra nauczycielska realizowała studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. W realizacji projektu uczestniczyło 31 podmiotów, prowadzących szkoły o profilu zawodowym.

W omawianym okresie Województwo Podkarpackie zrealizowało 8 projektów stypendialnych,  wspierających edukację szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny. Wartość zrealizowanych projektów wyniosła blisko 37 mln zł, w tym stypendiów  ponad 29 mln.  Łącznie udzielono 8001stypendiów, w tym: 3234 w szkołach gimnazjalnych i  4767 w szkołach ponadgimnazjalnych.

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty blisko czterystu przedstawicieli samorządu, instytucji kultury, sportu, dyrektorzy szkół i szkół zawodowych mogło zapoznać się z ofertą najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych rozwiązań z zakresu zarządzania oświatą, innowacji, kultury i sportu, kreatywnej przestrzeni nauczania oraz współpracy szkół zawodowych z biznesem. Gościem konferencji była też Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska.

Galeria 1

Galeria 2

Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu
Fot. Arch. Własne (Galeria 1)
UM Toruń (Galeria 2)