Niespełna 6 milionów złotych. Tyle wynosi dofinansowanie do projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego, który ma pomóc uczelni stworzyć innowacyjną platformą e-usług.

W urzędzie marszałkowskim podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „Wdrożenie i rozwój e-usług dedykowanych środowisku akademickiemu i gospodarce”. Podpisy pod nią złożyli Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  Maria Kurowska  oraz dr hab. prof. UR Józef Cebulski - prorektor ds. infrastruktury i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Projekt będzie realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski. Jego przedmiotem jest stworzenie innowacyjnej platformy e-usług uczelni, która skierowana będzie do studentów, absolwentów, naukowców oraz  przedsiębiorców. Głównym celem projektu jest wprowadzenie przez uczelnię innowacyjnych e-usług, które poprawią efektywność edukowania, dadzą lepszy dostęp do zasobów wiedzy oraz poprawią współpracę z przedsiębiorcami.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Foto Daniel Kozik
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP