Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Edukacja

Program na rzecz podkarpackiej edukacji

|
Michał Mielniczuk

161004 edukacjaMarszałek Władysław Ortyl i wojewoda Ewa Leniart  podpisali list intencyjny, w którym zobowiązali się do podjęcia wspólnych działań mających na celu powstanie „Programu Rozwoju Edukacji w Województwie Podkarpackim do roku 2020”. Będzie to dokument wskazujący główne kierunki rozwoju edukacji na Podkarpaciu.

Program ma powstać po to, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki w placówkach województwa podkarpackiego. Dokument ma wskazywać główne kierunki rozwoju edukacji na Podkarpaciu w celu podniesienia jakości i funkcjonalności edukacji. Przez to ma także wyznaczać kryteria wyboru projektów w tym zakresie zarówno w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jak też programów operacyjnych krajowych.

Cieszę się, że ten program i działania zawarte w jego zapisach  będą kompleksowe, będą rozwiązywały sprawy istotne dla województwa, ale program będzie także wyznaczał kierunki koordynacji organów, które prowadzą edukację: są to m.in. powiaty i gminy, jesteśmy my – jako samorząd województwa. Do tej pory tej koordynacji nie dostrzegałem. Istotny jest sam moment pracy nad strategią. Dokument ten już kojarzy ze sobą środowiska i instytucje funkcjonujące w obrębie oświaty – mówił marszałek Ortyl, zwracając też uwagę na społeczny charakter prac nad strategią. – Ważne jest też to, że nad stworzeniem tego dokumentu pracować będą specjaliści, ale będzie on też konsultowany społecznie.

Ta bliska współpraca pomiędzy organami administracji rządowej a samorządem województwa doprowadzi do wypracowania modelu, który będzie mógł stanowić pewien wzorzec dla rozwiązań regionalnych, także dla innych województw naszego kraju. Chcemy doprowadzić do powołania zespołu, któremu przewodniczyć będzie kurator oświaty. Ten zespół opracuje w niedługim czasie strategię, która będzie się opierać na przygotowaniu diagnozy bieżącej sytuacji edukacji na Podkarpaciu, a w dalszej perspektywie zostanie opracowany w kształt przewidywanych rozwiązań systemowych. Prezentacja strategii rozwoju edukacji powinna zostać przedstawiona w marcu przyszłego roku – mówiła o pracy nad strategią wojewoda Ewa Leniart.

W ramach prac zostanie przeprowadzona diagnoza stanu istniejącego edukacji w województwie podkarpackim. Przeprowadzą ją pracownicy  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, pracujący w ramach zespołu zadaniowego. Przy analizie i interpretacji wyników będą także zaangażowani inni eksperci.

Celem strategicznym programu jest rozwój kapitału ludzkiego i społecznego na Podkarpaciu, a także maksymalne wykorzystanie zasobów województwa w edukacji dzieci i młodzieży. Dokument ma również być wsparciem dla nauczycieli w procesie podnoszenia jakości osiągnięć uczniów.

Monika Konopka 
fot. Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP