logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Prezentujemy niektóre inwestycje w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, finansowanego ze środków UE.

1) Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku – zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie.
Wartość projektu: 7 107 225, 00 zł

2) Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem.
Wartość projektu: 3 338 629, 50 zł

3) Budowa sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego w strefie S – 1 Jasionka oraz z terenu gminy Trzebownisko.
Wartość projektu: 23 145 616, 47 zł

4) Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.
Wartość projektu: 10 978 652, 78 zł

5) Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S – 19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I.
Wartość projektu: 30 127 187, 27 zł

6) Restauracja, modernizacja i rozbudowa obiektów stacyjnych oraz torowisk i taboru Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie.
Wartość projektu: 1 747 088, 27 zł

7) Rozbudowa i podniesienie wartości turystyczno – kulturalnej Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.
Wartość projektu: 606 629, 70 zł

8) Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania paliw alternatywnych z odpadów.
Wartość projektu: 7 543 181, 81 zł

9) Budowa innowacyjnego ośrodka produkcyjno – badawczego zaawansowanych technologii światłowodowych na ternie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego w strefie S2 przez PH „ELMAT” Sp. z o. o.
Wartość projektu: 10 535 117, 91 zł

10) Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych części dla sektora lotniczego i wojskowego z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn – Wola Mielecka.
Wartość projektu: 3 323 768, 00 zł

Hej Rzeszów