logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

hej rzeszowRektor Uniwersytetu Rzeszowskiego i dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 podpisali umowę na udostępnienie oddziałów, zakładów i pracowni szpitala uniwersytetowi na potrzeby kształcenia studentów kierunku lekarskiego.

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego i dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie podpisali w obecności Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i Członka Zarządu Tadeusza Pióro umowę na udostępnienie oddziałów, zakładów i pracowni szpitala uniwersytetowi na potrzeby kształcenia studentów kierunku lekarskiego. Podpisanie umowy to kolejny krok niezbędny do podjęcia dalszych działań w zakresie złożenia wniosku o akredytację i powstanie kierunku lekarskiego na Podkarpaciu.
Zawarta w Urzędzie Marszałkowskim umowa szczegółowo określa zakres współpracy oraz obowiązki obu stron i stanowi realizację zapisów porozumienia zawartego w ubiegłym roku pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, Wojewodą Podkarpackim i Prezydentem Miasta Rzeszowa. Szpital udostępni uniwersytetowi zarówno nieruchomości szpitala, jak również części ruchome (wyposażenie medyczne i inne) w celu wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych. Udostępnienie swoich zakładów, pracowni i oddziałów powiązane jest z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych.
Dzięki temu Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie może zostać w przyszłości przekształcony w szpital kliniczny, jako jedyny w naszym regionie, a równocześnie największy pod względem ilości łóżek i liczby przyjmowanych pacjentów. Podniesie to jednocześnie poziom leczenia pacjentów oraz prestiż tej placówki poprzez zatrudnienie dodatkowo wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej oraz wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia. Korzyścią dla naszego województwa będzie również uzupełnienie braków kadrowych lekarzy przez przyszłych absolwentów rzeszowskiej uczelni. Dlatego Samorząd Województwa Podkarpackiego uczynił wszystko co możliwe w ramach swoich kompetencji, aby tę inicjatywę urzeczywistnić.
Pierwsze działania zmierzające do utworzenia kierunku lekarskiego w naszym regionie zostały podjęte jeszcze w 2006 roku, kiedy to Województwo Podkarpackie wydzieliło i przekazało za 1% wartości na cele dydaktyczne uniwersytetu działkę o powierzchni 22 arów przy ul. Warzywnej w Rzeszowie. Pierwsza deklaracja wspólnych działań Województwa Podkarpackiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego została przyjęta w 2011 roku, w tym samym czasie Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał także pełnomocnika ds. organizacji szpitala klinicznego w Rzeszowie. W czerwcu tego roku dokonano zmianę statutu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie polegającą na zmianie nazewnictwa oddziałów szpitalnych poprzez dopisanie „kliniczny oddział”, co zostało poprzedzone rozmowami i mediacjami poszczególnych zapisów umowy. W lipcu tego roku Województwo Podkarpackie przekazało uniwersytetowi kolejne dwie działki o łącznej powierzchni ok. 65 arów na potrzeby budowy nowego budynku dydaktycznego - Zakład Nauk o Człowieku.
W ramach Funduszy Europejskich, Zakład na budowę i wyposażenie budynku uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 19 486 250 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 23 mln zł.

 

http://hej.rzeszow.pl/kolejny_powazny_krok_do_powstania_kierunku_lekarskiego_w_rzeszowie,artykul17426.html