logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

gospodarka podkarpackaWspółpracujące ze sobą samorządy będą razem realizować projekty. Zasady współpracy już są precyzowane.

W tym tygodniu (środa, 7 sierpnia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z udziałem marszałka Władysława Ortyla dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wzięli w nim udział samorządowcy podkarpackich gmin, które wchodzą w skład tzw. biegunów wzrostu określonych w Strategii Rozwoju Województwa. Spotkanie dotyczyło nowej formy pozyskiwania pieniędzy z RPO WP 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W zbliżającej się perspektywie finansowej 2014-2020 Komisja Europejska zaproponowała nowy sposób wspierania rozwoju terytorialnego. Są nim ZIT-y czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Dają one możliwość współpracy samorządom różnych szczebli. Dzięki temu instrumentowi miasto i gminy znajdujące się w jego oddziaływaniu  będą mogły wspólnie realizować przedsięwzięcia wychodząc poza swoje granice administracyjne.

ZIT-y realizowane będą przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich – na Podkarpaciu jest to Rzeszów i jego obszar funkcjonalny, czyli powiązane z nim gminy. Jednak zarząd województwa może zdecydować o finansowaniu ZIT-ów w mniejszych ośrodkach – tzw. miastach regionalnych i subregionalnych oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Na Podkarpaciu będą to: Przemyśl, Tarnobrzeg, Krosno, Mielec, Stalowa Wola, Dębica-Ropczyce, Przeworsk-Jarosław, Sanok-Lesko. Są to tzw. bieguny wzrostu, które zostały określone w Strategii Rozwoju Województwa.

Samorządy, które chcą realizować wspólnie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne muszą  zawiązać jakąś formę partnerstwa, np. stowarzyszenia, porozumienia międzygminnego czy związku międzygminnego i przygotować wspólną strategię. W strategii powinny się znaleźć  m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Samorządy muszą także podpisać z zarządem województwa porozumienie o wdrażaniu ZIT, ponieważ projekty w tej formule finansowane będą ze środków dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym.

ac

 

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/5583/zit-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-na-podkarpaciu