logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

gospodarka podkarpackaMarszałek województwa podkarpackiego będzie współdziałał z Izbą Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie. Marszałek Mirosław Karapyta spotkał się z zarządem Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie: prezesem Mieczysławem Łagowskim i wiceprezesami Ryszardem Kisałą, Pawłem Zającem, Wacławem Żmudą. Tematem rozmów była kwestia zaktywizowania współpracy z samorządem województwa w zakresie rozwoju gospodarczego regionu.

Przedstawiciele Izby zaproponowali powołanie przy samorządzie województwa forum gospodarczego pod nazwą Wojewódzkiego Sejmiku Gospodarczego, który dwa razy w roku oceniałby sytuację gospodarczą województwa podczas sesji z udziałem przedsiębiorców, samorządowców, administracji rządowej. Na posiedzenia byliby zapraszani ministrowie, reprezentanci instytucji centralnych w zależności od zaplanowanej tematyki obrad. Marszałek zapowiedział poparcie dla idei powołania takiego ciała konsultacyjnego.

Mirosław Karapyta zapowiedział, że Izba Przemysłowo-Handlowa będzie informowana o planowanych wizytach zagranicznych, a jej przedstawiciele będą mogli, na własny koszt, dołączyć do delegacji samorządu województwa. Przedstawiciele Izby będą także zapraszani na spotkania marszałka z odwiedzającymi Podkarpacie gośćmi z zagranicy, jeżeli tematem rozmów będą sprawy gospodarcze.

Przedstawiciele IPH zasugerowali, że w związku z planowanym podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy Podkarpaciem a chińskim regionem Kuangsi Czuang byłoby wskazane zorganizować konferencję na temat dotychczasowych doświadczeń we współpracy z Chinami. Izba zgłosiła także gotowość do zorganizowania dla przedsiębiorców planujących wejście na rynek chiński szkoleń, seminariów i doradztwa w zakresie specyfiki tego obszaru gospodarczego. Marszałek zgodził się tym pomysłem