logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Odbyły się pierwsze wspólne obrady zarządów województw małopolskiego i podkarpackiego. To - jak podkreśla marszałek Karapyta - historyczne wydarzenie w dziejach samorządów obu regionów.

Marszałek Małopolski Marek Sowa przypominał w trakcie tych spotkań historyczne i kulturowe więzi pomiędzy Podkarpaciem i Małopolską, które dziś przedzieliły administracyjne granice województw. - Tą wspólnotę interesów i tradycji warto dziś odnowić i wykorzystać dla wspierania rozwoju - mówi Marek Sowa.

Włodarz Podkarpacia zauważył z kolei, że tradycyjne więzi między sąsiadującymi regionami widać także po składzie personalnym małopolskiego zarządu, bo połowa jego członków ma swoje korzenie rodzinne na Podkarpaciu.

Wspólnych więzi międzyregionalnych jest znacznie więcej. To chociażby wspólne interesy komunikacyjne, potrzeby w obszarze ochrony przeciwpowodziowej, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska. Nie wykorzystane są dotychczas możliwości współpracy środowisk naukowych obu województw oraz współpracy gospodarczej, która już dziś ma miejsce w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Marszałkowie podpisali w imieniu zarządów wspólną deklarację o współpracy na rzecz rozwoju obu regionów. Zapowiedzieli także, że wspólne posiedzenia zarządów będą kontynuowane. Przedstawiciele Małopolski zostali zaproszeni do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych w przygranicznych powiatach w związku z nowelizacją regionalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020.