logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

W dniach 5-6 marca 2012 r. na zaproszenie przewodniczącego Administracji Państwowej Obwodu Iwano-Frankowskiego Mychajła Wyszywaniuka oraz przewodniczącego Administracji Państwowej Obwodu Lwowskiego Mychajła Kostiuka, na Ukrainie przebywała delegacja województwa podkarpackiego z marszałkiem Mirosławem Karapytą na czele.

Tematem dwudniowego spotkania była przede wszystkim współpraca gospodarcza, wspólne inicjatywy związane z promocją przedsiębiorstw polskich i ukraińskich, organizacja misji gospodarczych oraz konferencji dotyczących zagadnień gospodarczych obu państw.

W Iwano-Frankowsku marszałek Karapyta rozmawiał wspólnych przedsięwzięciach, szczególnie dotyczących promocji gospodarczej w latach 2012–2013. Wśród nich do najważniejszych zaliczyć należy organizację Polsko – Ukraińskiego Forum Współpracy Międzyregionalnej, gdzie będą miały miejsce panele tematyczne: panel samorządowy; panel współpracy gospodarczej z udziałem izb przemysłowo–handlowych, instytucji około biznesowych oraz zainteresowanych przedsiębiorstw; panel ekspertów z zakresu ochrony środowiska oraz panel rozwoju wsi i terenów wiejskich z udziałem izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, zainteresowanych instytucji i gospodarstw.

Kolejnym elementem współpracy będzie organizacja konferencji „Rozwój turystyki jako czynnik wpływający na atrakcyjność regionów”, która będzie platformą wymiany doświadczeń branży turystycznej w zakresie tworzenia nowych produktów turystycznych, i służyć wypracowaniu koncepcji wspólnych działań promocyjnych, prezentacji walorów i atrakcji turystycznych w województwie podkarpackim i obydwu obwodach. Festiwal Kultury Pogranicza z koncertami, prezentacją kuchni regionalnej i rękodzieła ma stać się następna wspólną inicjatywą.

Porozumienie o współpracy między Województwem Podkarpackim a Obwodem Lwowskim zostało podpisane jeszcze w marcu 2000 r., a z obwodem Iwano-Frankowskim w czerwcu 2002 r.

We Lwowie dyskutowano o przejściach granicznych, zwłaszcza budowy drogi po stronie ukraińskiej do przejścia granicznego Budomierz-Hruszew. Ważnym elementem współpracy będzie utworzenie Centrum Polsko-Ukraińskiego Biznesu we współpracy z agencjami rozwoju regionalnego obydwu partnerów, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz izb przemysłowo-handlowych. Do zakresu działalności Centrum należałoby m.in. gromadzenie oraz wymiana ofert inwestycyjnych, kooperacyjnych, handlowych, pomoc przedsiębiorstwom w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych, pomoc prawna i świadczenie usług doradczych w zakresie współpracy gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem ważnej dla obu stron problematyki celnej, podatkowe oraz certyfikacji wyrobów.
Mirosław Karapyta spotkał się również z Przewodniczącym Rady Obwodu Lwowskiego Olehem Pankewyczem, z którym omówił możliwości współpracy poszczególnych komisji tematycznych Rady Obwodu i Sejmiku.