logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Jeszcze w tym roku w powiecie brzozowskim zostanie uruchomiony system monitoringu przeciwpowodziowego. Takie systemy funkcjonują już w powiatach: jasielskim, mieleckim, dębickim i ropczycko-sędziszowskim. W ub.r. Starostwo Powiatowe w Brzozowie opracowało projekt monitoringu. Zakłada on rozmieszczenie stacji pomiarowych w newralgicznych punktach na rzekach: Stobnicy i Wisłoku oraz dopływach Sanu, Wisłoka i Stobnicy.

Zgodnie z projektem, stacja bazowa ma być zlokalizowana w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Fundusz przyznał dotację
System pozwoli na bieżąco monitorować poziom wody w rzekach i ostrzegać mieszkańców przed zbliżającymi się zagrożeniami. Starostwo jeszcze w zeszłym roku wystąpiło o dotację na realizację tego przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pierwsze podejście zakończyło się niepowodzeniem, ale drugie zaowocowało przyznaniem dotacji na ten cel. Wynosi ona ponad 200 tys. zł.

W kosztach instalacji systemu partycypuje nie tylko Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ale również gminy leżące na terenie powiatu. Ostateczny koszt systemu poznamy po przetargu, który odbędzie się w październiku.

– Od momentu rozstrzygnięcia przetargu czas realizacji tego zadania będzie krótki – zapewnia wicestarosta Janusz Draguła. – System zacznie funkcjonować jeszcze w tym roku.

Powiat brzozowski we współpracy z wszystkimi gminami zainstaluje system monitoringu składający się z 14 stacji pomiarowych.

– Fundusz postawił warunek, by system rozciągnąć także na sąsiednie powiaty – dodaje wicestarosta. – Dlatego konieczne było nawiązanie współpracy z powiatem strzyżowskim. Uzyskaliśmy już od tamtejszego samorządu deklarację o przystąpieniu do systemu.

Dane trafią do centrów kryzysowych i obywateli
Istotą systemu jest bieżący pomiar stanu wody na rzece w sytuacjach zagrożenia powodziowego. Dokonuje się go przy pomocy ultradźwiękowych, radarowych sond. Wyniki trafiają do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Przekazywanie danych odbywa się za pomocą sygnału telefonii komórkowej.

Dlatego też tam, gdzie stacje pomiarowe muszą funkcjonować non stop, bo zagrożenie powodziowe szybko wrasta, sondy wyposażone są w baterie słoneczne.

Do danych z pomiarów, dzięki wykorzystaniu serwera stron www, dostęp mają wszyscy posiadacze internetu. Natomiast dla wybranej grupy osób: pracowników odpowiedzialnych za organizację akcji ratowniczej, a także chętnych mieszkańców, wysyłane są sms-y z informacją o aktualnym stanie wody we wszystkich lub tylko wybranych punktach pomiarowych, o przyroście wody w ciągu ostatniej godziny, a także o przewidywanym czasie osiągnięcia stanu alarmowego. Koszty sms-ów pokrywane są przez starostów.