logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Ochrona danych osobowych
 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 19 01

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Zarząd województwa przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego czyli w skrócie SZOOP.
Dokument jak sama nazwa wskazuje jest uszczegółowieniem i rozwinięciem zapisów poszczególnych osi priorytetowych Programu. Zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.
Dokument zawiera również załączniki.
Tabela transpozycji określa w jaki sposób Priorytety inwestycyjne określone w programie zostały podzielone na działania i poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.
Zgodnie z zapisami ustawy wdrożeniowej z dnia 11 lipca 2014 roku dokument ten przygotowywany jest i przyjmowany przez Instytucję Zarządzającą programem operacyjnym a kolejno zatwierdzany w zakresie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPO.
Liczymy na udział partnerów społeczno-gospodarczych w konsultacjach Projektu SZOOP. Mamy nadzieje, że dokument ten jest na tyle dobrze przygotowany aby po sprawnych i merytorycznych konsultacjach ogłosić kolejne konkursy jeszcze w tym kwartale – dodał marszałek.
Oddział komunikacji i promocji RPO

Statystyka

Odwiedza nas 830 gości oraz 0 użytkowników.