191002Rozpoczynają się prace nad programowaniem nowego okresu finansowania 2021-2027 dla Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Programu.

Przesłanie sugestii i spostrzeżeń, które pozwolą zespołowi programującemu na jeszcze lepsze dostosowanie Programu i jego celów tematycznych do potrzeb kwalifikowalnego obszaru pogranicza Polski Wschodniej (tj. województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz podregionu ostrołęcko-siedleckiego w woj. mazowieckim).

Ankieta jest dostępna pod linkiem: https://www.pbu2020.eu/pl/news/1232 . Termin wypełnienia ankiety mija 9 października br.