logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Newsletter Samorządu

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z Mariuszem Gajdą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska, poświęcone projektowi nowej ustawy Prawo wodne.  Z udziałem wojewody Ewy Leniart, wicemarszałek Marii Kurowskiej i licznie przybyłych parlamentarzystów  rozmawiano o planach budowy zbiornika wodnego Kąty-Myscowa koło Jasła oraz o stanie zaawansowania prac związanych z odmuleniem zalewu rzeszowskiego.

Zgodnie z projektem ustawy Prawo wodne ma powstać nowa instytucja - Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", która zintegruje wszystkie służby zajmujące się gospodarowaniem wodą. Pozwoli to na lepsze zarządzanie nie tylko wałami przeciwpowodziowymi, ale także urządzeniami melioracyjnymi, co  w efekcie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe obywateli.

Kluczową inwestycją, zapewniającą niewątpliwie prawidłowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa podkarpackiego jest w chwili obecnej pilna budowa wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa. Długo oczekiwany zbiornik ma powstać w ciągu ośmiu lat. Będzie miał istotne znaczenie dla regionu, w którym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat występowały zarówno katastrofalne w skutkach powodzie, jak i długotrwałe okresy suszy. Tylko w ostatnim dziesięcioleciu powodzie wzdłuż zlewni Wisłoki wyrządziły szkody w wysokości 3 miliardów złotych.

Do tych planów, podczas dyskusji nawiązała wicemarszałek M.Kurowska.

Zbiornik Kąty-Myscowa został zaprojektowany już w 1919 roku i dobrze, że wreszcie nadszedł czas na jego realizację. Jest on niezbędny zarówno w ochronie przeciwpowodziowej, jak i zabezpieczeniu w wodę pitną kilku miast: Jasła, Dębicy i Mielca oraz kilkudziesięciu miejscowości. Będąc burmistrzem Miasta Jasła musiałam się zmierzyć w krótkim czasie z problemem wielkiej suszy w 2007 roku, jak i ogromnej powodzi w 2010 roku. Wiem, jaki to dramat dla mieszkańców, dotkniętych tymi klęskami. Dlatego dziękuję panu Ministrowi Środowiska za działania na rzecz budowy zbiornika i deklaruję pełną współpracę i pomoc Zarządu Województwa Podkarpackiego na czele z panem marszałkiem Władysławem Ortylem - mówiła wicemarszałek Maria Kurowska.

Zbiornik będzie chronił przed powodzią obszar ok. 5,4 tys. ha, zamieszkały przez blisko 22 tys. ludzi. Ochroną objęto by ponad 7 tys. budynków mieszkalnych i gospodarczych, 714 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz 74 obiekty mostowe, 5 ujęć wód i 7 oczyszczalni ścieków. Zbiornik będzie też rezerwuarem wody pitnej. Według planów, tę cześć doliny Wisłoki wypełni 65 milionów metrów sześciennych wody. Zostanie ona spiętrzona przez zaporę długości ponad 600 metrów. Lustro wody zbiornika będzie miało 427 hektarów. Warto zaznaczyć, iż budowę zbiornika wodnego Kąty-Myscowa planowano jeszcze przed II wojną światową. Pierwszy projekt w 1919 roku wykonał inżynier Gabriel Narutowicz - późniejszy prezydent Rzeczypospolitej.

Wiceminister środowiska Andrzej Gajda poinformował także, że w ciągu roku powinna powstać dokumentacja związana z odwróceniem degradacji zalewu rzeszowskiego. Takie możliwości otworzyło nowe Prawo wodne oraz nowa pula unijnych dotacji w sumie ponad 3,5 miliarda euro. Z tej kwoty ponad 40 milionów złotych trafi na odmulenie, wybudowanego w 1974 roku zbiornika w Rzeszowie.

 
Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu
Fto. Archiwum UW

Statystyka

Odwiedza nas 558 gości oraz 0 użytkowników.