Decyzje dotyczące budowy łączników dróg krajowych, podziału środków na budowę bazy sportowej, podniesienia kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” oraz debata poświęcona problematyce zabezpieczenia przeciwpowodziowego regionu – między innymi temu radni województwa poświęcili czas podczas sesji 25 kwietnia.

Ponad 4 ml złotych samorząd województwa podkarpackiego przeznaczy jako pomoc dla samorządów- powiatu dębickiego, ropczycko – sędziszowskiego oraz rzeszowskiego na budowę łączników autostrady A4 oraz łącznika drogi ekspresowej S-19. Chodzi o powstanie łączników Dębica- Wschód, Sędziszów Małopolski, Rzeszów - Północ oraz łącznika drogi ekspresowej S-19 Rzeszów-Południe. Jak zadeklarował marszałek Władysław Ortyl samorząd pokazuje swoje zaangażowanie finansowe, a będzie się starał o kolejne środki z rezerwy budżetu państwa.

Radni zdecydowali o przyznaniu odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” panu dr. inż. Wojciechowi Potkańskiemu, za jego wkład w badania naukowe, analizy oraz wieloletnią pracę związaną z rozwojem przemysłu lotniczego na Podkarpaciu.   

Tematem, któremu radni województwa poświęcili znaczną część sesji była debata dotycząca  problematyki zabezpieczenia przeciwpowodziowego, stanu infrastruktury przeciwpowodziowej i planów jej rozwoju w najbliższej perspektywie finansowej.

Radni dopytywali o stan przygotowania dwóch kluczowych inwestycji przeciwpowodziowych Wisła I i Wisła II.

Zaangażowanie prac przy tych projektach prezentowali marszałek Władysław Ortyl, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  Małgorzata Wajda oraz przedstawiciel Banku Światowego, który będzie partnerem w finansowaniu tych inwestycji – dyrektor Biura Koordynacji Projektu  Witold Krochmal. 

Radni województwa zdecydowali o podniesieniu - o ponad 10 mln złotych - w ciągu 3 lat kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec”. Zdecydowali także o rozdzieleniu ponad 4 mln złotych na przebudowę i remonty obiektów w sportowych w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa  Podkarpackiego na 2016 rok”.

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Foto Michał Mielniczuk
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP