20121018 094258Na zaproszenie ambasady RP w Rzymie na forum gospodarcze do Mediolanu udał się marszałek Mirosław Karapyta. Do zintensyfikowania kontaktów gospodarczych Podkarpacia z włoskimi regionami zachęcał marszałka i podkarpackich przedsiębiorców Piotr Kozłowski – kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji   ambasady polskiej w Rzymie.

Oprócz uczestnictwa w imprezach targowych związanych z branżą budowlaną, gdzie Polska miała swoją narodową ekspozycję, marszałek uczestniczył w licznych spotkaniach z wystawcami i inwestorami prezentując ofertę inwestycyjną i walory turystyczne naszego regionu. Efektem tych spotkań jest zaproszenie Podkarpacia do Perugii, gdzie w przyszłym roku planowana jest – wspólnie z Doliną Lotniczą i miastem Rzeszowem - organizacja wystawy obrazującej potencjał naszego regionu.