Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje iż, uruchomił infolinię telefoniczną pod nr 794 680 880 umożliwiającą otrzymanie informacji w zakresie zagrożenia pandemią, pomocy w kryzysowej sytuacji oraz możliwościach wsparcia żywnością pochodzącą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 osób objętych kwarantanną.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wystosowało apel do honorowych dawców krwi, aby w dalszym ciągu, z zachowaniem wszelkich procedur i zasad bezpieczeństwa zechcieli dzielić się swoim darem. Zachęcamy do zapoznania się z apelem, który trafił na ręce Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, a także z komunikatem dotyczącym środków bezpieczeństwa, jakie przy okazji oddawania krwi należy zachować.

Promocja

Gwarancje, biura podróży – tel. 17 747 66 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Hotele, przewodnicy – tel. 17 747 66 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Promocja turystyki, otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie turystyki – tel. 723 700 720, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarty konkurs „Podkarpackie - przestrzeń otwarta” – tel.+ 48 601 469 945, + 48 663 441 050, + 48 693 474 170, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program Wspierania Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane w ramach PROW – 17 747 69 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działania wdrażane w ramach KSOW – 17 747 69 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działania wdrażane w ramach PO „Rybactwo i Morze” – 17 747 69 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działania wdrażane w ramach PPOW – 17 747 69 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Społeczeństwo Informacyjne

Projekt pn. Podkarpacki System e- Administracji Publicznej 2 – e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej oraz Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ochrona Zdrowia

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów – tel. 17 747 68 15, 17 747 68 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

P

rowadzenie pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu  - tel. 600-677-658,  17 747 68 46,  e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów – tel. 600-677-658,  17 747 68 46, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

Wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy – tel. 600-677-658,  17 747  68 46, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami  alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu - tel. 600-677-658, 17 747 68 46, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kultura

Wnioski  w ramach Otwartego Konkursu Ofert pn. „Mecenat kulturalny” 17 743 30 04 / 17 743 30 14 / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski o dotacje celowe na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego na 2020 - tel. 17 743 30 05  / 17 743 30 16 /  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski o doroczną Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  „Artystyczny Znak Podkarpacia” - tel. 17 743 30 05  / 17 743 30 06 /  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sprawy finansowe

Obsługa dłużników wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: tel. (17) 850 17 21  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Opłaty za korzystanie ze środowiska  tel. (17) 8501732  lub   (17) 850 17 95 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej  tel. (17) 850 17 32   lub  (17) 850 17 65 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Brak możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w kasie Urzędu. Wszelkich wpłat należy dokonywać na wskazane rachunki bankowe:

                                                                                                                                                                                                                               

 

Fundusze europejskie

Protesty, odwołania i wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie RPO WP 2014-2020 – 17 747 63 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu – 17 747 68 49, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultacje dotyczące przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji – tel. 17 747 6878 lub 17 747 6465; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rzecznik ds. Funduszy Europejskich

Rzecznik Funduszy Europejskich
605-080-369, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

Rolnictwo

Zgłaszanie szkód łowieckich – tel. 17 850 66 67,  17 747 67 12,  17 747 63 52,  17 860 67 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych –  tel. 17 850 17 22, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dotacje do dróg dojazdowych do gruntów rolnych –   tel.  17 850 17 22,  17 773 60 07, 17 8501713, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Umorzenia i ulgi w spłacie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - tel. 17 850 17 22,  17 773 60 07, 17 8501713, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Kancelaria Zarządu

Patronaty Marszałka Województwa Podkarpackiego -tel. 691 053 492, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych przez samorząd województwa – 17 747 63 14, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja prasowa

17 850 17 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

605 083 487

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów – 798 771 739,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nowoczesny samochód specjalnej ochrony przeciwpożarowej do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pełkińskiej. To efekt podpisanej umowy na dofinansowanie pojazdu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z gminą Jarosław.

pbu20 banerProgram Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowym Konkursie Edukacyjnym dla Szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2020.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wystąpił do Ministra Klimatu z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy o odpadach, w części dotyczącej wyznaczenia miejsc magazynowania zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego lub organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów.

Podkategorie

Samorząd Województwa Podkarpackiego z zakresu ochrony zdrowia realizuje następujące zadania:

 

 1. prowadzi sprawy związane z tworzeniem, przekształcaniem lub likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 2. nadzór nad podległymi zakładami opieki zdrowotnej,
 3. realizacja zadań z zakresu medycyny pracy wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy,
 4. nadzór nad realizacją programów zdrowotnych wykonywanych przez zakłady opieki zdrowotnej,
 5. podejmowanie inicjatyw na rzecz promocji zdrowia,
 6. organizowanie trybu postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (epidemie itp.),
 7. współpraca z lokalnymi samorządami zawodów medycznych w zakresie ustalania zakładów opieki zdrowotnej, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa podkarpackiego, absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-stomatologicznych, szkół pielęgniarskich i szkół położnych, zamierzających wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Zobacz więcej ...

Korekta rozkładu jazdy pociągów od 1 września 2019 r. w województwie podkarpackim

Od 1 września do 19 października 2019 r. będzie obowiązywał zmieniony rozkład jazdy pociągów uruchamianych na terenie województwa podkarpackiego. Zmiana podyktowana jest potrzebą dostosowania się do harmonogramu prac remontowo - inwestycyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej - Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na wniosek Podróżnych, Organizator Przewozów – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w uzgodnieniu z Województwem Małopolskim zamówił dodatkową parę pociągów Rzeszów Gł. odj. 21;40 – Tarnów przyj. 22:53 
i Tarnów odj. 22:01 – Rzeszów Gł. przyj. 23;10. Pociągi będą kursować w dni robocze od 2 września.

1 września kursowały będą po raz ostatni w tym roku pociągi wakacyjne z Rzeszowa do Medzilaborce (Słowacja), do Sandomierza i Zamościa oraz z Jarosławia do Lublina.

Trwają prace remontowe w obrębie stacji kolejowej Rzeszów Główny. W związku z utrudnieniami dla niektórych połączeń relacji Rzeszów-Jasło-Rzeszów zostanie wprowadzona Autobusowa Komunikacja Zastępcza na odcinku Rzeszów Gł. – Rzeszów Staroniwa – Rzeszów Gł. Miejsce postoju BUS – place przed dworcami PKP.

W związku z pracami modernizacyjnymi na linii 68 i całodobowym zamknięciem torowym odcinka Stalowa Wola Rozwadów - Zaklików kontynuowana będzie Zastępcza Komunikacja Autobusowa na odcinku Stalowa Wola Południe/Stalowa Wola Rozwadów - Zaklików – dla wszystkich pociągów do
10 października br.

Miejsca postoju autobusowej komunikacji zastępczej:

 • Stalowa Wola Płd. - obok dworca PKP
 • Stalowa Wola – przystanek MZK Ofiar Katynia Dworzec PKP – w kierunku Lublina
 • Stalowa Wola – przystanek MZK Ofiar Katynia Poczta – z kierunku Lublina
 • Stalowa Wola Centrum – przystanek MZK Okulickiego PKS
 • Stalowa Wola Rozwadów – obok dworca PKP
 • Pilchów – obok przystanku PKP
 • Kępa – obok przystanku PKP
 • Lipa – obok przystanku PKP
 • Zaklików - obok stacji PKP

Prace modernizacyjne będą również prowadzone na linii 106 gdzie w dniach
16 wrzesień do 7 październik będzie całodobowe zamknięcie odcinka Jasło – Przybówka.  W związku z tym na odcinku Frysztak – Jasło oraz Jasło – Sanok – Zagórz – Komańcza wszystkie połączenia w tych dniach będą realizowane Autobusową Komunikacją Zastępczą.

Miejsca postoju autobusowej komunikacji zastępczej na linii 106:

 • Jasło - obok dworca PKP
 • Jasło Fabryczne - przystanek PKS Warzyce, przy skrzyżowaniu z ul. Fabryczną
 • Szebnie - przystanek PKS Szebnie
 • Wojaszówka - plac obok przystanku PKP
 • Przybówka- przystanek PKS Przybówka
 • Frysztak- plac obok przystanku PKP

Miejsca postoju autobusowej komunikacji zastępczej na linii 108:

 • Jasło – obok dworca PKP;
 • Gliniczek – przystanek PKS Gliniczek (obok PKP na drodze głównej)
 • Tarnowiec – przystanek PKS Tarnowiec przy przejeździe kolejowym;
 • Jedlicze Męcinka – przystanek PKS Jedlicze Męcinka przy przystanku PKP
 • Jedlicze – obok dworca PKP
 • Krosno Turaszówka – przystanek MKS Dobieszyn Sklep (obok Domu Ludowego)
 • Krosno Polanka – przystanek MKS Polanka Zakład
 • Krosno – obok dworca PKP
 • Krosno Miasto – obok dworca PKP
 • Targowiska – obok dworca PKP
 • Widacz – przystanek PKS Widacz
 • Wróblik Szlachecki – obok dworca PKP
 • Milcza – obok dworca PKP
 • Besko – przystanek PKS obok mostu na Wisłoku
 • Zarszyn – obok dworca PKP
 • Długie – przystanek PKS Długie
 • Nowosielce - obok dworca PKP
 • Sanok Dąbrówka – przystanek MKS Dąbrówka (obok PKP)
 • Sanok Miasto – przystanek MKS - Rymanowska Cmentarz
 • Sanok – obok dworca PKP
 • Nowy Zagórz – przystanek PKS Zagórz Osiedle
 • Zagórz – obok dworca PKP

Miejsca postoju autobusowej komunikacji zastępczej na linii 108:

 • Zagórz – obok dworca PKP
 • Tarnawa Dolna – przy przejeździe kolejowym
 • Czaszyn – obok Szkoły Podstawowej
 • Morochów – brak postoju
 • Mokre Małopolskie – brak postoju
 • Wysoczany – brak postoju
 • Szczawne Kulaszne – przystanek PKP
 • Rzepedź – przystanek PKP (przy przejeździe kolejowym)
 • Komańcza Letnisko – przystanek PKP
 • Komańcza – dworzec PKP

Ponadto prace modernizacyjne będą prowadzone również na odcinku linii 91 Przemyśl – Medyka. W terminie 3 – 24 września za wszystkie pociągi na tym odcinku będzie zaprowadzona Autobusowa Komunikacja Zastępcza.

Miejsca postoju autobusowej komunikacji zastępczej

 • Przemyśl Główny – przystanek Wagabunda (wyjście z tunelu)
 • Hurko – przystanek PKS Lwowska Hureczko
 • Medyka Towarowa – przystanek PKS Medyka Przeładunkowa
 • Medyka Rozrządowa – przystanek PKS obok PKP
 • Medyka - obok dworca PKP

Rozkład jazdy będzie obowiązywał do 19 października.