210621 Ruda

 

Chcemy, żeby jeszcze więcej osób mogło dostrzec i docenić atuty naszego pięknego Roztocza, patrząc na nie z perspektywy rowerowego siodełka – powiedział marszałek Władysław Ortyl podczas uroczystego podpisania porozumienia między Podkarpackiem a Lubelszczyzną. – Roztocze jest jedno – nasze wspólne – dodał wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa podczas konferencji w Rudzie Różanieckiej, oczywiście na Roztoczu. – Ta nasze współdziałanie dzieję się dzięki wspólnej pracy wielu ludzi, którzy od lat zabiegają o to, ab y Roztocze mówiło jednym głosem- dodał marszałek Ortyl.

W plenerze, wśród piękna roztoczańskich lasów i wody marszałkowie województw podkarpackiego i lubelskiego zaprezentowali dziennikarzom szczegóły Festiwalu Turystyki Rowerowej, który wspólnie zorganizują na Roztoczu oba regiony. W spotkaniu obok gospodarzy województw uczestniczyli samorządowcy z terenu powiatu lubaczowskiego, między innymi starosta lubaczowski Zenon Swatek wraz z wicestarostą Barbarą Broź, przewodniczący Związku Powiatowo-Gminnego Ziemia Lubaczowska, wójt Lubaczowa Wiesław Kapel, wójt Narola  wraz z przewodniczącą rady gminy oraz szefowie Regionalnych Organizacji Turystycznych z Podkarpacia i Lubelszczyzny.

Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się w tym unikalnym miejscu, które pokazuje jak Roztocze może być zagospodarowane, jaki ma potencjał. Na bazie porozumienia, które dziś podpisujemy, chcemy pokazać rzeczy, które łączą nasze regiony. Aby mogło dojść to urzeczywistnienia naszej współpracy, trzeba było postawić na odpowiednich ludzi, na przemyślane działania, a także zdobyć pieniądze. Nasza współpraca zaczęła się już trzy lata temu, w międzyczasie powstał euroregion Roztocze, zbliżamy się do programu strategicznego dla Roztocza, źródłem finansowania dla działań może być także program dla Polski Wschodniej, programy operacyjne transgraniczne oraz budżety samorządów – podkreślał marszałek Władysław Ortyl. – Dzisiejsza możliwość współpracy to konsekwencja i działań na rzecz nowej infrastruktury drogowej, to efekt współdziałania personalnego, instytucjonalnego,   projektowego. Świetnie znamy atuty i możliwości Roztocza, będziemy rozwijać je turystycznie. Choć oczywiście nie chcemy, aby stało się rozdeptanym deptakiem spacerowym – zaznaczył marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl.

W listopadzie 2019 r. w Baszni Dolnej marszałkowie województw podkarpackiego i lubelskiego podpisali list intencyjny, w którym wyrazili wspólną wolę podjęcia działań nad stworzeniem jednej wspólnej, spójnie zarządzanej marki turystycznej Roztocze. Dzisiejsze wydarzenie jest konsekwencją tych działań.  

To dzisiejsze spotkanie zawiera się w trzech słowach: współpraca, rozwój , rowery. Dziś rozpoczynamy coś, o czym mówimy od początku kadencji jako o programie rozwoju Roztocza- programie ponadlokalnym. To program naszych regionów, na rzecz miejsca które jest piękne, ale było przez lata zaniedbane. Dziś chcemy nadrabiać zaległości – infrastrukturalne, drogowe, turystyczne – mówił w Rudzie Różanieckiej wicemarszałek Lubelszczyzny Michał Mulawa.- Współpraca między samorządami, stowarzyszeniami się pogłębia – dzięki niej to nasze piękne Roztocze może się szybciej rozwijać. Chcemy, aby Roztocze stało się marką turystyczną o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, aby wielu ludzi odkryło blask Roztocza – mówił Michał Mulawa wicemarszałek województwa lubelskiego.

Roztocze jest jedno i tak należy do rozwoju tego Roztocza podchodzić –podkreślał wicemarszałek Mulawa. 

W Rudzie Różanieckiej podpisane zostało oficjalne porozumienie dotyczące współpracy przy Festiwalu Turystyki Rowerowej pomiędzy Powiatem Lubaczowskim, Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną. Podpisali je Zenon Swatek starosta powiatu lubaczowskiego, Wioletta Rejman prezes PROT oraz Paweł Wójcik prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w obecności marszałków województw. 

Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” jest naszym kolejnym wspólnym działaniem, realizowanym jako konsekwencja  listu intencyjnego podpisanego w 2019 roku, którzy dotyczył współpracy naszych regionów przy stworzeniu wspólnej marki turystycznej ROZTOCZE. Jak widać nie poprzestajemy na podpisywaniu dokumentów, ale podejmujemy konkretne działania – mówił z marszałek Ortyl.

Współorganizatorem festiwalu jest starota lubaczowski. 

To dla nas ważne wydarzenie, bo pokazuje, że dwa regiony chcą  i umieją ze sobą współpracować, na rzecz budowania marki Roztocza a to nasza ziemia. Korzenie tegorocznego festiwalu sięgają 2015 roku, kiedy zorganizowaliśmy pierwszy rajd z Rudy Różanieckiej. Co roku impreza się rozrastała. Widzieliśmy, że ciągną do nas miłośnicy turystyki rowerowej z całego kraju. Rozwijamy współpracę z powiatem tomaszowskim, z euroregionem Roztocze i w tym roku na bazie tej współpracy rozbudowujemy festiwal. –  mówił Zenon Swatek starosta powiatu lubaczowskiego – zapraszamy na Roztocze – dodał starosta.

Festiwal Turystyki Rowerowej Roztocze bez granic” jest skierowany do wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, a szczególnie turystyki rowerowej. Jego celem jest propagowanie aktywnego spędzania czasu na rowerze a przy okazji promowanie atrakcji przyrodniczych, turystycznych i historycznych na terenie Roztocza w obu regionach.

Festiwal odbędzie się pomiędzy 14 a 28 sierpnia 2021 roku i złoży się na niego siedem imprez rowerowych. 18 sierpnia w czasie rajdu „Na skrzydłach Natury” podziwiać będą okolice  Uroczyska/Leśniczówki Zabiała w gminie Oleszyce. 21 sierpnia pozwoli cyklistom poczuć się  „Naturalnie na Roztoczu” ze startem i metą w Lubaczowie. Kolejnego dnia czyli 22 sierpnia „Zoom Natury” zachęca do poznania atrakcji okolic Janowa Lubelskiego. 23 sierpnia będzie dniem poznawania tajników Roztoczańskiego Parku Narodowego a start i meta przewidziane zostały w Ośrodku Edukacyjnym Roztoczańskiego Parku Narodowego. Z kolei 24 sierpnia będzie okazją do udziału w „Święcie Rowerów na 400-lecie Tomaszowa Lubelskiego”. Podsumowaniem imprez będzie dwudniowe wydarzenie 27 i 28 sierpnia  „Razem na Roztoczu”. Start zaplanowany został w Janowie Lubelskim a meta w Horyńcu Zdroju.

Jadąc tu zawsze mam wrażenie, że dostajemy się do baśniowej krainy i widząc te miejsca, człowiek chciałby odrzucić wszystko i zagłębić się w nie. Jestem przekonany, że ta inicjatywa zaprocentuje i po obu stronach Roztocza pojawi się wielu turystów, którzy chętnie tu przyjadą  - mówił  prezes LROT Paweł Wójcik

Konferencja w Rudzie Różanieckiej była również okazją do poinformowania o postępie prac podjętych przez Podkarpacie i Lubelszczyznę  nad opracowaniem i wdrożeniem wspólnego dokumentu strategicznego „Program dla Rozwoju Roztocza”.

Naszym pierwszym międzyregionalnym działaniem jest współpraca przy realizacji projektu Marka Roztocze, w ramach którego otrzymały certyfikat Miejsca Marki Roztocze, czyli obiekty noclegowe, gastronomiczne, agroturystyczne i atrakcje turystyczne z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego – podkreślał wicemarszałek Mulawa.

W 2020 r. została opracowana wspólna strategia komunikacyjna marki „ROZTOCZE” jako element niezbędny dla zrównoważonego zarządzania turystyką i promocją tego obszaru, samym służąca poprawie wykorzystania potencjału turystycznego Roztocza, jako jednej krainy turystycznej. Stworzenie Strategii rozwoju marki Roztocze – „Roztocze - tutaj naturalnie odpoczywam” wiązało się z wypracowaniem zasad współpracy, zarówno pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi, jak i przedsiębiorcami funkcjonującymi na tym obszarze.

Obydwie części Roztocza są typowo turystycznymi obszarami – mają ogromne walory przyrodnicze i kulturowe, które przyciągają turystów. Przebiega tu część Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, chętnie zwiedzana  jest Cerkiew w Radrużu, uzdrowisko Horyniec Zdrój, cmentarze, wapienne krzyże bruśnieńskie, betonowe bunkry w lasach.

Tekst Aleksandra Gorzelak –Nieduży

Foto Anna Magda

Video Mateusz Romankiewicz   

Biuro prasowe UMWP