Miniatura artykułu

Kolejna ważna droga regionu zaczyna od dziś przybierać nowy kształt – powiedział marszałek Władysław Ortyl w Baszni, podczas uroczystego wbicia łopat przy przebudowanie drogi wojewódzkiej 867 pomiędzy Lubaczowem i Basznią Dolną.

Jesteśmy na ważnym etapie budowy drogi w powiecie lubaczowskim. Powiat nie ma właściwie dróg krajowych i dlatego samorząd województwa tym bardziej fundamentalnie traktuje swoje obowiązki na tym terenie. To bardzo ważne, żeby ta część regionu zyskiwała dobry dostęp do autostrady oraz, aby jeszcze łatwiej podróżowało się na nasze piękne Roztocze - mówił marszałek Władysław Ortyl w poniedziałkowy poranek w Baszni.

Inwestycja jest współfinansowana z funduszy europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś  – Ukraina 2014 – 2020. 

W uroczystym wbiciu łopat przy przebudowie drogi uczestniczyli między innymi Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, starosta powiatu lubaczowskiego Zenon Swatek, wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel, wiceburmistrz Lubaczowa Janusz Waldemar Zubrzycki, przedstawiciele  wykonawcy, czyli jest konsorcjum firm, w którym liderem jest PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika a partnerem PBI WMB z Sandomierza oraz przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z dyrektorem Piotrem Miąso. W imieniu wojewody w uroczystości uczestniczył Krzysztof Sopel dyrektor Wydziału Infrastruktury w PUW.   

Radość z rozpoczynanej inwestycji nie ukrywała poseł Teresa Pamuła.   

Ta droga jest długo oczekiwaną inwestycją w powiecie lubaczowskim i to wielki powód do zadowolenia, że prace właśnie ruszają, bo to droga bardzo ważna dla lokalnych miejscowości. Ta droga jest dla tych terenów rodzajem okna na świat, gdyż prowadzi do autostrady, w stronę Krakowa, czyli w stronę Zachodu, ale także w stronę Wschodu - pani poseł dziękowała marszałkowi Władysławowi Ortylowi oraz całemu zarządowi województwa w imieniu własnym i mieszkańców za dbanie o rozwój infrastruktury komunikacyjnej północno - wschodniej części Podkarpacia.

To państwa determinacja i siła doprowadziła do tego, że rozpoczynamy tę inwestycję, współfinansowaną z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, gdzie jak wiemy pieniądze są, ale nie jest łatwo zachęcić do współpracy partnerów z Ukrainy czy Białorusi. I za tę determinację bardzo dziękuję – podkreślała poseł Teresa Pamuła.  

Inwestorem przebudowy jest Województwo Podkarpackie, w imieniu którego kwestie drogowe nadzoruje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Partnerem projektu po stronie ukraińskiej jest Departament Zarządzania Drogami Lwowskiej Administracji Obwodowej. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 2,5 mln euro.

Znaczenie drogi dla poprawy standardu życia mieszkańców okolic oraz szans na rozwój tej części regionu zgodnie podkreślali starosta powiatu lubaczowskiego Zenon Swatek oraz wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel.

To bardzo dobra wiadomość, że rusza kolejna inwestycja na terenie powiatu lubaczowskiego. Dopiero niedawno otwieraliśmy budowę drogi z Oleszyc w kierunku do Lipiny. Dziś rusza przebudowa na kolejnej drodze wojewódzkiej, tym razem pomiędzy Lubaczowem a Basznią, czyli drodze prowadzącej w kierunku Horyńca. Nie trzeba nawet tłumaczyć, jak ważne jest to dla nas i dla regionu połączenie komunikacyjne. Chcąc rozwijać Horyniec, który słynie w Polsce i staje się modny, chcąc dawać szansę dla turystów, musimy dać możliwość łatwego i komfortowego dotarcia do celu. W  naszym powiecie infrastruktura komunikacyjna bardzo się zmieniła i zmienia. Realizowana jest obwodnica Narola. Uzyskaliśmy dobre połączenie z przejściem granicznym w Budomierzu. Cieszanów i Lubaczów mają swoje obwodnice. To niezwykle ważne zmiany, za które bardzo dziękuję – podkreślał starosta.

Stojąc tu dziś świetnie widać jak intensywny jest ruch na tej drodze, jak wielka jest potrzeba, aby można było tędy komfortowo podróżować. To ważne dla mieszkańców, ważne dla turystów oraz ważne dla inwestorów, obecnych i potencjalnych. Dobre drogi tworzą nowe szanse – mówił nie ukrywając zadowolenia wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel.

Inwestycja realizowana pomiędzy Lubaczowem a Basznią  Dolną obejmuje przebudowę 7 –kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 867. Jej koszt to prawie 14,7 mln złotych. Przebudowa ta polegać będzie na rozbiórce istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wbudowaniu całkowicie nowej konstrukcji nawierzchni o szerokości 6 metrów. Droga zostanie poszerzona, poszerzone zostaną pobocza. Częścią inwestycji będzie przebudowana istniejących oraz stworzenie nowych chodników oraz ścieżek rowerowych, a także zjazdów z drogi, zatoczek autobusowych, przydrożnych rowów oraz oświetlenia. W ramach przebudowy  zaprojektowano aż 16 skrzyżowań z drogami publicznymi.

Około 10 milionów złotych mamy środków z PWT Polska – Białoruś- Ukraina, ale inwestycja  kosztuje znacznie więcej. Trzeba tu podkreślić determinację samorządu województwa, który dołożył do przebudowy prawie 5 kolejnych milionów złotych, aby mogła ona być realizowana – zwrócił uwagę Piotr Miąso dyrektor PZDW.

Przebudowa drogi zdecydowanie zwiększy dostępność komunikacyjną pomiędzy przejściami granicznymi w Budomierzu i Hrebennem, a także usprawni ruch pomiędzy województwami podkarpackim i lubelskim. Rozbudowa infrastruktury drogowej przyniesie nowe podstawy współpracy polsko-ukraińskiej oraz rozwoju turystyki i handlu na pograniczach.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, w którym  liderem jest PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika a partnerem PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Przedstawiciel PBI mówił, że firma chce wykonać przebudowę szybko, sprawnie i  profesjonalnie. Podkreślał, że inwestycja jest ważna także dla także dla rozwoju działającego od niedawna zakładu wydobycia siarki w Baszni.

Jesteśmy gotowi, zaraz ruszamy z robotami i chcemy, aby były wykonane jak najlepiej i jak najszybciej – zaznaczył Marcin Zięba przedstawiciel PBI , wykonawcy inwestycji.

Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.

Tekst Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Foto Anna Magda

Video Mateusz Romankiewicz