Miniatura artykułuWojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ odebrała 5 nowych ambulansów z wyposażeniem oraz środkami do ochrony indywidualnej i środkami do dezynfekcji w ramach wsparcia w walce związanej z zapobieganiem Covid-19. Uroczystość przekazania sprzętu - połączona z nadaniem odznaczeń państwowych pracownikom WSPR-u - odbyła się 18 czerwca. Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch.
 
Pojazdy wyposażone są w specjalistyczny sprzęt ratujący życie. To m.in. defibrylatory, respiratory, urządzenia do wspomagania oddechu zastępczego, wejścia doszpikowe, wideolaryngoskopy oraz czujniki tlenku węgla.
 
Jest to najnowocześniejszy sprzęt, jaki mogliśmy kupić. Został pozyskany z różnych źródeł. Są to fundusze europejskie, rządowe, z Ministerstwa Zdrowia, dotacje z Urzędu Marszałkowskiego oraz nasze środki własne – mówi Rafał Kijanka, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.
 
Nowe karetki to dwa ambulanse sanitarne typu C oraz mały ambulans sanitarny, które zostały zakupione z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 o łącznej wartości 1 830 244,15 zł. Kolejne dwa pojazdy zostały ufundowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o łącznej wartości 2 198 023,96 zł. Na tą kwotę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 268 544,43 zł, dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w wysokości 280 085,22 zł oraz środki własne pogotowia.
 
 
Michał Hubala
Kancelaria Zarządu