210514 KSW2

Wychodzimy z trzeciej fali pandemii i najważniejszym celem jest powrót do normalnego leczenia. Otwarcie kompletnie nowego bloku operacyjnego to symbolika powrotu do normalnego rytmu życia. Gratuluję i mam nadzieję, że tak jak region podkarpacki radził sobie z pandemią, tak będzie sobie radził z powrotem do normalności – powiedział minister Niedzielski podczas uroczystego otwarcia nowych sal operacyjnych oraz rozbudowanej Kliniki Gastroenterologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W uroczystości obok Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, uczestniczyli także zastępca NFZ ds. Medycznych Bernard Waśko, ordynariusz diecezji rzeszowskiej bp Jan Wątroba, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, dyrektor podkarpackiego oddziału NFZ Robert Bugaj, poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Zdrowia Tadeusz Chrzan, dyrektor Klinicznego Szpitala nr 1 im. F. Chopina Janusz Ławiński oraz po. kierownika Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z Poddziałem Chorób Wewnętrznych KSW 1 Robert Staroń.

 Cieszę się niezmiernie, że możemy dziś oddać do użytku unowocześnioną, dająca zupełnie nową jakość powierzchnię naszego wojewódzkiego szpitala. Mamy za sobą najtrudniejszy okres funkcjonowania na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Jednak dzięki współpracy i zgranemu współdziałaniu z władzami i z wykonawcą udało się pomyślnie zrealizować inwestycję  – mówił marszałek Władysław Ortyl

Dzięki zrealizowanemu w szpitalu projektowi gruntownie wyremontowano trzy sale operacyjne oraz przebudowano pomieszczenia na potrzeby Kliniki Gastroenterologii z Ośrodkiem Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit. Projekt został sfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 przy udziale środków budżetu państwa oraz środków własnych budżetu samorządu województwa.  Wartość wykonanych inwestycji to prawie 13 mln zł.  Prace obejmowały ponad 1150m2 powierzchni szpitala.

Cieszę się, że udało nam się tak sprawnie w montażu finansowym połączyć środki unii europejskiej, budżetu państwa, środki budżetu województwa podkarpackiego, a także samego szpitala. Dzięki temu mamy tak widoczne efekty  – dodał marszałek Ortyl.

W zmodernizowanej Klinice Gastroenterologii powstały kolejne nowoczesne 2- i 3-łóżkowe sale dla chorych wraz z aneksami sanitarnymi. Nowa jest także sala 5-łóżkowa wzmożonego nadzoru, pracownia ultrasonograficzna oraz pracownia badań czynnościowych przewodu pokarmowego. Klinika gastroenterologii istnieje od 2001, a co roku trafia do niej około 1550 pacjentów. Specjalizuje się w zakresie diagnostyki i leczenia chorób jelit, w tym przede wszystkim nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ).

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła rolę Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 :

Czas epidemii był czasem wielkiej próby. Niewątpliwie Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 od jesieni aktywnie włączył się do walki z pandemią. To podkreśla rolę i znaczenie tego szpitala dla całego naszego regionu, gdyż jest to nie tylko największy podmiot leczniczy na Podkarpaciu, ale także o najbardziej rozbudowanej specjalizacji – powiedziała wojewoda.

Klinka jest pierwszym ośrodkiem gastroenterologicznym w regionie, a także główną placówką edukacyjną w województwie. Przez ponad 20 lat w klinice leczonych było kilkanaście tysięcy mieszkańców, głównie z Województwa Podkarpackiego i Rzeszowa. Ośrodek posiada uprawnienia do prowadzenia staży kierunkowych i szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie gastroenterologii.

O wyzwaniach w czasie prac remontowych mówiła dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 Barbara Rogowska:

Wielkim wręcz wyzwaniem zarówno dla ekip remontowych jak również kierownictwa szpitala jest fakt, iż prace odbywają się w czynnym obiekcie. To z kolei pociąga za sobą wiele utrudnień. Taki stan rzeczy  to również konieczność organizacji prac w sposób do minimum  ograniczający uciążliwości, związane z choćby pracami głośnymi, dla personelu a co najważniejsze dla pacjentów leczonych w  szpitalu – powiedziała dyrektor KSW2 w Rzeszowie.

Przebudowa bloków operacyjnych zapewniła nowoczesny standard prowadzenia zabiegów ginekologicznych oraz ortopedycznych. Zastosowana technologia chromoniklowa w salach operacyjnych gwarantuje zarówno długi czas eksploatacji jak również zapewnia wysoką czystość pomieszczeń. Dodatkowo szpital zostanie wyposażony w nowoczesny aparat RTG z ramieniem C oraz systemem laparoskopowy.

 

Tekst i zdjęcia: A. Magda

Video: M. Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP