Miniatura artykułuPowrót do aktywności międzynarodowej Województwa po okresie pandemii, a także nowe wspólne inicjatywy, to główne tematy spotkania Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla z Elizą Dzwonkiewicz - Konsul Generalną RP we Lwowie. Do Rzeszowa przyjechał również arcybiskup Mieczysław Mokrzycki – Metropolitą Archidiecezji Lwowskiej, który również dołączył do spotkania.

 

  Lwowski okręg konsularny należy do naturalnych geograficznych kierunków współpracy międzynarodowej Województwa Podkarpackiego. Podczas rozmowy marszałek podsumował dotychczasowy zakres działań z partnerami z obwodów: lwowskiego, iwano-frankiwskiego oraz zakarpackiego. Podkreślił także znaczenie zaangażowania tych regionów w kontekście współdziałania na rzecz ustanowienia Makroregionalnej Strategii dla regionu Karpat.

Konsul wyraziła gotowość dalszego wspierania działań Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie kształtowania pozytywnych relacji z partnerami z Ukrainy, odniosła się jednocześnie do aktualnej sytuacji w poszczególnych obwodach, w kontekście do zaistniałych zmian po wyborach samorządowych na Ukrainie oraz na szczeblu obwodowych władz państwowych, jakie miały miejsce końcem ubiegłego roku. Konsulat Generalny RP we Lwowie będzie wspierał współpracę samorządową pomiędzy województwem podkarpackim i obwodem zakarpackim na Ukrainie. Strona ukraińska jest szczególnie zainteresowana współpracą gospodarczą – spotkaniami przedsiębiorców oraz inwestorów – a także turystyczną w sprawdzonej już formie Spotkań Regionów Karpackich - Dni Dobrosąsiedztwa.

Rozmawiano także o wspólnych kresowych projektach, w tym o promocji osoby i spuścizny Włodzimierza Dzieduszyckiego, którego dzieje nierozerwalnie związane są zarówno z Lwowszczyzną jak i Podkarpaciem. Włodzimierz hr. Dzieduszycki był Marszałkiem Galicyjskiego Sejmu Krajowego, w którym zasiadali Polacy i Ukraińcy, wspierał kulturę polską i folklor ukraiński, pracował nad zbliżeniem obu narodowości. Ponadto był twórcą Muzeum Przyrodniczego we Lwowie, współtwórcą Biblioteki Poturzyckiej, mecenasem uczonych i artystów, promotorem szkolnictwa. Zdaniem Marszałka Ortyla warto promować takie wybitne osobistości, który zadeklarował jednocześnie gotowość zaangażowania Samorządu Województwa Podkarpackiego w przedsięwzięcia, mające temu służyć.

Marszałek podziękował arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, za wsparcie charytatywnej akcji „Podkarpackie Dzieciom - Zostań naszym bohaterem”, który to przekazał na ten szczytny cel dwie pamiątki po Św. Janie Pawle II, tj. pamiątkowy medal z wyboru na Stolicę Piotrową i inauguracji pontyfikatu oraz pamiątkowy zestaw filatelistyczny z podróży apostolskiej do Austrii. Charytatywna licytacja tych przedmiotów rozpocznie się na serwisie Allegro po 15 lutym br. Marszałek zaprosił również Konsul Elizę Dzwonkiewicz do udziału w wyżej wspomnianej akcji charytatywnej.

Kancelaria Zarządu

Fot. Anna Magda