Miniatura artykułuW Światowym Dniu Chorego pragnę w imieniu własnym oraz wspólnoty Podkarpacia złożyć moje wielkie podziękowania i wyrazić najwyższy szacunek i podziw dla wielkiego profesjonalizmu, zaangażowania i oddania, z jakim swą misję pełnią lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, ratownicy medyczni, diagności, laboranci, wszyscy pracownicy sfery opieki zdrowia na rzecz ludzi chorych i cierpiących - pisze w liście marszałek Władysłąw Ortyl.

 

 Pełna treść listu:

Szanowne Panie i Panowie,

Szanowni Państwo,

Tegoroczny Światowy Dzień Chorego przypada w szczególnym momencie, który w pamięci nas wszystkich zapisze się jako pełen wyzwań czas wielkiej próby, jakiej poddane zostało nasze życie i człowieczeństwo. Stanęliśmy w nim wszyscy w obliczu pandemii, która wielu ludzi napełniła lękiem, przyniosła ból i doświadczanie straty, ale jednocześnie stała się miernikiem ludzkiej solidarności, roztropności i szacunku dla bliźnich. W tym szczególnym czasie, jeszcze bardziej dogłębnie wielu ludzi zrozumiało, jak ważne są kwestie fundamentalne, związane z wartością życia i zdrowia.

Na nowo odkryliśmy sens wielu prostych, ludzkich gestów - życzliwości, poświęcania sobie uwagi, głębię odczuwania empatii, doniosłe znaczenie niesienia i przyjmowania pomocy. Pandemia, która dotknęła tak wielu z nas, kazała nam przewartościować wiele pojęć, na nowo ukazując, jak wielkie znaczenie, szczególnie w chwilach ciężkiej choroby ma wiedza, mądrość, troska i pomoc drugiego człowieka.

Sens dzielenia się tym, co w człowieku najlepsze z bliźnimi ukazał nam święty Jan Paweł II swym życiem oraz w słowach, które pozostawił, pisząc: Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna realizacja przykazania miłości”. Tę afirmację człowieczeństwa poprzez dawanie samego siebie szczególnie wyraźnie dostrzec można w trosce o chorych, cierpiących, zdanych na pomoc i opiekę drugiego człowieka.

W Światowym Dniu Chorego pragnę w imieniu własnym oraz wspólnoty Podkarpacia złożyć moje wielkie podziękowania i wyrazić najwyższy szacunek i podziw dla wielkiego profesjonalizmu, zaangażowania i oddania, z jakim swą misję pełnią lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, ratownicy medyczni, diagności, laboranci, wszyscy pracownicy sfery opieki zdrowia na rzecz ludzi chorych i cierpiących. To dzięki Państwa profesjonalizmowi, wiedzy, ofiarności, poczuciu odpowiedzialności i miłości bliźniego chorzy otrzymują szansę na powrót do zdrowia, na wsparcie w chwilach bólu, lęku i cierpienia. Dziękując za troskę o tych, którzy najbardziej tego potrzebują, życzę Państwu wiele zdrowia oraz sił, gdyż Państwa praca jest niezwykle wymagająca, a stawką jest w niej życie i zdrowie wielu osób. Wierzę, że podołają Państwo tej wymagającej misji.

Wszystkim osobom chorym i cierpiącym a także ich bliskim życzę, aby każdego dnia doświadczali Państwo pomocy, wsparcia, opieki i szacunku oraz, aby zawsze otaczała Państwa atmosfera nadziei, empatii, życzliwości i zrozumienia.

Z wyrazami najwyższego szacunku