200731 herbyZakończyło się półroczne przewodnictwo Podkarpacia w Konwencie Marszałków. Ostatnie spotkanie miało charakter zdalny, które z Rzeszowa prowadził marszałek Władysław Ortyl. Dziś w Lubniewicach – turystycznej atrakcji Lubuskiego – marszałkowie powrócili do tradycyjnej formy obrad. Spotkanie odbywa się w czasie wciąż trwającej pandemii, i to właśnie kwestie związane z odbudową gospodarczą oraz bezpieczeństwem zdrowotnym, zdominowały pierwszy dzień prac Konwentu.

Obrady, tradycyjnym uderzeniem laski marszałkowskiej otworzyła Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. Uczestniczą w nich przedstawiciele samorządów wszystkich regionów. Podkarpackie reprezentuje wicemarszałek Piotr Pilch.

- Wybraliśmy tematy najważniejsze dla Polek i Polaków. To przede wszystkim nasza przyszłość w Europie, plan odbudowy i plany związane z nową perspektywą, które są już coraz bardziej konkretnie. Wciąż jesteśmy w stanie pandemii dlatego drugi blok obrad to ochrona zdrowia. Pandemia obnażyła olbrzymie deficyty w polskiej i europejskiej ochronie zdrowia – powiedziała marszałek Polak, rozpoczynając obrady.

Do Lubniewic przyjechał Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Mówił o rodzajach finasowania z wspólnego budżetu UE, który mimo wcześniejszych zapowiedzi nie okazał się skromniejszy.

- Europę stworzyły katastrofy a rozwijały kryzysy – powiedział rozpoczynając swoje wystapienie, dodając – Wiemy już, że w drugim budżecie UE, dla uproszczenia będę nazywał go funduszem odbudowy, mamy 100% dofinansowania, bez konieczności udziałów własnych. W pierwszym budżecie, tym klasycznym, nazywanym wieloletnimi ramami finansowymi, utrzymano finasowanie do 85% dla regionów najsłabszych. Myślę, że to bardzo ważne informacje – powiedział Marek Prawda.  

Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności. Takie informacje przekazał marszałkom Christopher Todd dyrektor Wydziału ds. Polityki w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE.

- Chcę podkreślić cztery istotne praktyczne kwestie. Pierwsza z nich dotyczy przyszłej architektury programów. To kwestia, która utrudniała przygotowania i musi być wkrótce wyjaśniona. Jak państwu wiadomo, do kluczowych kwestii zalicza się proponowany nowy krajowy program rozwoju obszarów zmarginalizowanych oraz  program „Polska Wschodnia”. Stanowiska komisji zostaną wkrótce określone w liście. Na tym etapie powiem jedynie, że nadal opowiadamy się za silnymi programami regularnymi, opierającymi się o istniejący już model.  […] Polska pozostaje największym beneficjentem środków z polityki spójności i wasze rozwiązania postrzegane są jako sprawdzony model - powiedział

Do Wieloletnich Ram Finansowych i Krajowego Planu Odbudowy, nawiązała także minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

- Lipcowy szczyt Rady Europejskiej zakończył się przyjęciem największego budżetu w historii Unii na lata 2021-2027. Z tej puli Polska otrzyma 750 miliardów złotych. To dla nas ogromny zastrzyk finansowy, dzięki któremu będziemy mogli wyjść obronną ręką z kryzysowej sytuacji, która jest szczególnie widoczna w gospodarce, spowodowanej przez pandemię. To ambitny budżet UE i niewątpliwie sukces negocjacyjny Polski . Cieszy nas również to, że w nowej perspektywie finansowej możemy liczyć na większą elastyczność we wdrażaniu środków na politykę spójności. Będzie to między innymi możliwość transferu środków między kategoriami regionów – mówiła podczas wystąpienia minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Konwent Marszałków jest organem opiniodawczo – doradczym, a w jego skład wchodzą marszałkowie wszystkich województw. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Pierwsze obrady konwentu odbyły się w województwie mazowieckim w 1999 roku.

O podkarpackich obradach Konwentu informowaliśmy:


https://podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/7632-konwent-marszalkow-o-sprawach-waznych-dla-rozwoju-i-odbudowy-europejskich-regionow

https://podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/7422-rusza-konwent-marszalkow-w-arlamowie

Michał Mielniczuk
BP/UMWP
fot. LUBUSKIE