Spotkanie Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów z polskimi samorządowcami, będącymi członkami grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów(EKR) miało na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w walce z pandemią COVID-19.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych w całej Europie, na co dzień mierzą się z licznymi wyzwaniami i starają się podejmować decyzje mające na celu walkę o życie i zdrowie swoich obywateli. Niezmiernie ważną rolę pełni dialog obywatelski. Jestem wdzięczny, że Europejski Komitet Regionów wspiera nas i umożliwia wymianę doświadczeń za pomocą specjalnej platformy. Reorganizacja prac instytucji i przejście na tryb zdalny, umożliwia nam kontynuacje naszej działalności – mówił Marszałek Władysław Ortyl, będący Przewodniczącym grupy EKR.

Przewodniczący Tzitzikostas podczas spotkania podkreślił rangę silnej europejskiej współpracy, która nabiera większego znaczenia w czasach kryzysu. Europejski Komitet Regionów jako organ doradczy Komisji Europejskiej, stara się dostosować swoją aktywność do potrzeb mieszkańców UE, znajdując się poprzez swoich członków najbliżej.​

Justyna Róg
Kancelaria Zarządu