A88A4680W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, pracami, które trwają w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a które mają umożliwić zdalny tryb obradowania radnym gmin, powiatów i województw oraz decyzjami, jakie w tej sytuacji podejmują samorządy województw w całej Polsce - Zarząd Województwa Podkarpackiego zawnioskował do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego o przesuniecie terminu sesji sejmiku województwa. Sesja zaplanowana była na 30 marca 2020 roku. Zarząd województwa zaproponował nowy termin na 6 kwietnia 2020. Przewodniczący sejmiku przychylił się do tego wniosku. 

 Biuro Prasowe UMWP