Władysław Ortyl, Józef Jodłowski i Robert Godek, to samorządowcy z Podkarpacia, którzy w nowej kadencji będą dbać o interesy naszego regionu w Brukseli. Podczas inauguracyjnej sesji plenarnej EKR-u wybrano pierwszego przewodniczącego zgromadzenia.

Nowym przewodniczącym został Apostolos Tzitzikostas z Grecji - gubernator regionu Macedonia Środkowa. Grek jest członkiem partii Nowa Demokracja (Europejska Partia Ludowa) i będzie przewodniczył KR-owi przez najbliższe dwa i pół roku. Vasco Cordeiro, przewodniczący rządu regionalnego Azorów, był kandydatem drugiej co do wielkości partii – Partii Europejskich Socjalistów.

W przemówieniu po ogłoszeniu wyników Apostolos Tzitzikostas powiedział, że centralną osią jego prac i działania KR-u będzie Europejski Zielony Ład, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

Ogromnym sukcesem dla Polski jest niedawny wybór na przewodniczącego Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz na szefa Grupy Europejskiej Partii Ludowej Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Marszałek Władysław Ortyl jako nowy przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, wziął udział w ważnej debacie dotyczącej priorytetów prezydencji chorwackiej w Radzie UE, której przewodniczył Ivan Malenica-  Minister Administracji Publicznej Chorwacji.

Nasza grupa została utworzona, gdyż pragniemy, by UE koncentrowała się na obszarach, które przynoszą obywatelom wyraźne korzyści. Nasi członkowie uważają, że podstawą każdej decyzji podjętej przez UE powinno być rozeznanie, czy UE wnosi wartość dodaną w życie osób ciężko pracujących i płacących podatki (…). Liczę również na wsparcie Pana prezydencji w zakresie respektowania suwerenności rządów krajowych. Nasza grupa uważa, że środki na politykę spójności nie powinny być wykorzystywane do karania krajów za odmienne podejście do takich kwestii jak migracja – mówił Marszałek Ortyl.

Podczas sesji plenarnej dyskutowano również nad opinią dotyczącą umocnienia praworządności w UE, podczas której głos zabrał Władysław Ortyl oraz Robert Godek.

Europejski Komitet Regionów, który został utworzony w 1994 r., pełni rolę doradczą w unijnym procesie decyzyjnym i inne instytucje mają obowiązek zasięgać jego opinii w kwestiach mających wpływ na miasta i regiony. Choć członkowie KR-u nie mają uprawnień decyzyjnych na szczeblu UE, wydawane przez nich zalecenia mogą mieć znaczny wpływ na przywódców krajowych i europejskich komisarzy. Największa pozycja w budżecie UE – środki na politykę spójności – to pieniądze przekazywane na rozwój regionalny w całej UE, w tym na rozwój bogatszych regionów, a wiele innych funduszy unijnych – takich jak Wspólna Polityka Rolna – pomaga wspierać gospodarkę polskich miast i regionów.

W skład delegacji polskiej do Komitetu Regionów wchodzi 21 członków – 27 państw członkowskich UE wystawia w sumie 329 członków. 21 zastępców członków będzie mogło tymczasowo przejmować obowiązki członków KR-u, gdy ich główne działania – w ich społecznościach – uniemożliwią im udział w pracach Komitetu lub gdy omawiane będą sprawy szczególnie ważne dla danego zastępcy.

Członkowie KR-u są wybierani zgodnie z przepisami krajowymi. Automatycznie tracą członkostwo w KR-ze, jeśli utracą lokalny czy regionalny mandat samorządowy.

Justyna Róg
Kancelaria Zarządu UMWP