Zarząd Województwa Podkarpackiego rozstrzygnął otwarty konkurs zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”. Był to pierwszy nabór w edycji realizowanej w 2020 roku.

 

W ramach konkursu łącznie złożonych zostało 76 zgłoszeń, a ocenę formalną pozytywnie przeszło 64 z nich. Na podstawie rekomendacji Komisji konkursowej, która przeprowadziła ocenę merytoryczną zgłoszeń złożonych w ramach konkursu, Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał ostatecznej decyzji w sprawie wyboru 37 przedsięwzięć wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Województwa Podkarpackiego.