20200211Idea powstania Centrów Usług Społecznych była tematem konferencji zorganizowanej w urzędzie marszałkowskim przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Współorganizatorami debaty były Kancelaria Prezydenta RP oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W konferencji skierowanej do dyrektorów, kierowników i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z Podkarpacia udział wzięli Kazimierz Kuberski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz prof. dr hab. Ewa Leś – z Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz wielu ekspertów i naukowców zajmujących się tą dziedziną. Samorząd województwa reprezentował członek zarządu województwa Stanisław Kruczek.

- Kwestia sprawnego funkcjonowania pomocy społecznej, która będzie realnym wsparciem dla wszystkich potrzebujących, która wielu osobom pomoże uniknąć społecznej marginalizacji i pozwoli odnaleźć właściwe i godne miejsce w społeczeństwie, jest dla samorządu województwa podkarpackiego sprawą wielkiej wagi – mówił podczas konferencji członek zarządu województwa Stanisław Kruczek.

Centra Usług Społecznych mają być częścią nowego modelu pomocy. Mają one świadczyć usługi wszystkim mieszkańcom, nie tylko tym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, ale wspierać rodzinę na różnych etapach jej życia. Chodzi o różnoraki wsparcie dla wszystkich pokoleń – rodziców dzieci, ale także seniorów, w zależności od zmieniających się potrzeb.

- Niezwykle istotne jest, aby rodzina mogła korzystać z szerokiego wachlarza usług świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania – mówiła w Rzeszowie prof. dr hab. Ewa Leś z Kancelarii Prezydenta RP.

To właśnie z inicjatywy prezydenta RP Andrzeja Dudy 1 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa, która daje możliwość utworzenia w gminach nowej jednostki jaką jest CUS, nie nakładając na samorząd obowiązku, ale dając taką możliwość. Ustawodawca zachęca do łączenia i koordynacji usług społecznych z wielu obszarów, pozwalając na dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych mieszkańców lokalnych społeczności.

Jak wielokrotnie podkreślali w czasie konferencji specjaliści zapotrzebowanie na usługi społeczne systematycznie w Polsce wzrasta. Nie zawsze podmioty publiczne są w stanie zaspokoić zgłaszane potrzeby, w związku z tym coraz częściej świadczą je podmioty niepubliczne - organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej czy lokalni przedsiębiorcy.

Aleksandra Gorzelak –Nieduży

Foto Kamil Dudzik

Kancelaria Zarządu UMWP