200207 zarza- Bieszczady są naszym wspólnym wielkim dobrem, dlatego zarząd województwa zabiega o ich zrównoważony rozwój – powiedział marszałek Władysław Ortyl rozpoczynając wyjazdowe posiedzienie Zarządu Województwa Podkarpackiego w Ustrzykach Dolnych. Posiedzenie poświęcone było inicjatywom i inwestycjom realizowanym dla wsparcia rozwoju Bieszczadów.

- Witam w powiecie bieszczadzkim. Pragnę bardzo podziękować panu marszałkowi  Władysławowi Ortylowi, zarzadowi województwa  i samorządowi za dotychczzasowe działania oraz wsparcie, jakie otrzymywaliśmy i otrzymujemy – mówił witając w Ustrzykach Dolnych starosta Marek Andruch 

Zarząd województwa obradował w siedzibie starostwa powiatowego w Ustrzykach Dolnych. W posiedzeniu województwo reprezntowali marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałkowie  Piotr Pilch i Ewa Draus, członkowie zarządu województwa Anna Huk i Stanisław Kruczek, przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Borcz, sekretarz województwa Lesław Majkut i skrabnik województwa Janina Jastrząb, radna województwa Dorota Łukaszyk,  dyrektorzy i pracownicy urzędu marszałkowskiego oraz dyrektorzy podległych samorządowi jednostek. Powiat bieszczadzki reprezentowali z kolei Marek Andruch starosta bieszczadzki, wraz z wicestarostą Arturem Woźnym,  członkami zarządu powiatu: Mieczysławem Kaźmierczykiem, Ryszradem Urbanem oraz przedstawicielami starostwa. Gościem spotkania był poseł na Sejm  Adam Śnieżek.     

Marszałek Władysław Ortyl przedstawił w Ustrzykach Dolnych prezentację poświęconą rozwojowi powiatu bieszczadzkiego z perspektywy samorządu województwa podkarpackiego.

- Powiat bieszczadzki rozwija się. Dziś widzimy go w pełnej zimowej krasie i to dobrze, bo to oznacza napływ turystów, a to jest Bieszczadom potrzebne. Chcielibyśmy, aby rozwój był jeszcze bardziej dynamiczny. W ramach RPO WP 2014-2020 na terenie powiatu bieszczadzkiego zrealiowano 84 projekty o łącznej wartości ponad 103 mln złotych i ponad 82 mln złotych dofinansowania. Jeżeli chodzi o wartość dofinansowania z tych projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiat bieszczdzki zajmuje 5 miejsce w regionie. Uważamy, że powinno i może być lepiej – mówił marszałek Ortyl w Ustrzykach Dolnych.

Marszałek Ortyl mówił również o różnych środkach dedykowanych konkretnie dla obszaru Bieszczadów – jak program tworzenia przydomowych oczyszczalni ścieków czy program tworzenia punktów atrakcyjnych wizualnie na drogach wojewódzkich, a także o stworzonych przez zarząd województwa mozliwosciach skorzystania z dodatkowych punktów przy konkursach dla  małych i średnich przedsiębiorstw w ramach RPO WP 2014-2020. Mówił także o inwestycjach komunikacyjnych.  

- Mamy ambitne plany dotyczące infrastruktury drogowej. Największą z inwestycji jest zaplanowana przez nas przebudowa i rozbudowa drogi 897 Tylawa  - Komańcza - Radoszyce- Cisna - Granica Państwa o szacunkowej wartości 320 mln zlotych. Jak świetnie zdają sobie państwo sprawę potrzebujemy na to środków ze szczebla krajowego, o co cały czas  zabiegamy. Bez wsparcia rządowego będzie to bardzo trudne. Za bardzo istotne uważamy konieczność przebudowy drogi Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne, ten projekt ma szacunkową wartość 225 mln złotych. Te kwoty pokazują skalę środków, jakie są niezbędne. Musimy szukać finansowania na nasze projekty, między innymi w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – podkreślał marszałek Ortyl w Ustrzykach.    

- Z przyjemnością i satysfakcją wysłuchałem propozycji  i zamiarow zarówno zarządu województwa, jak i i zarządu powiatu. Plany są ambitne i piękne. Jeżeli uda się przyjąć Strategię Karpacką to pojawią się nowe środki, nowe możliwości, nowi turyści z Europy. I o to chodzi, aby tę krainę różnorodności udostępnić mieszkańcom Europy. Już dziś trzeba myśleć w perspektywie następnych 20 lat. Jako poseł Prawa i Sprawiedliwości deklaruję, że chcemy pomóc mieszkańcom znaleźć jakiś modus vivendi, który lepiej pozwalałaby na zrównoważony  rozwój tych terenów, z zachowaniem szacunku dla środowiska, ale i dający ludziom szansę na rozwój – deklarował w Ustrzykach Dolnych poseł Adam Śnieżek

- Bieszczady są bardzo dobrze znane i wypromowane w Polsce. Chcemy wspierać rozwój, chcemy wspierać samorządy z tgych terenów. Niejednokrotnie jako sejmik podejmujemy decyzje, które mają korzystny wpływ na państwa życie. Choć oczywiście bez wsparcia rządowego reazliacja wielu zamierzeń, które mamy nie będzie możliwa – dodał przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Realizowane do tej pory i planowane przez województwo działania promocyjne oraz przedsięwzięcia turystyczne na terenie Bieszczadów zaprezentowała Wioletta Rejman – dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej UMWP.

Starosta bieszczadzki Marek Andruch podjął w czasie spotkania kwestię pozycji Bieszczadów w nowej strategii podkarpackiej.

- Na Bieszczady trzeba patrzeć z dwóch różnych perspektyw, od strony tego, kto tu przyjeżdża i oczekuje pewnych rzeczy oraz z perspektywy mieszkańców, którzy chcą tu żyć. Mamy problem z możliwością rozwoju w Bieszczadach. Problemy są różne, często rodzą je przepisy, które niejednokrotnie są ścianą dla rozwoju. Trzeba postawić pytanie czy rozwój Bieszczadów jest wartościowy tylko dla nas samych i tego terenu, czy też dla całego regionu - mówił starosta Andruch.

Starosta i samorządowcy z tej części Podkarpacia zainteresowani byli możliwością wsparcia ze strony województwa dla lokalnych inicjatyw oddolnych. Dyskutowano o roli Ustrzyk Dolnych i powiatu bieszczadzkiego jako osi rozwoju turystyki transgranicznej. Starosta Andruch zaprezentował projekt rozbudowy i nadania nowoczesnego oblicza Bieszczadzkiemu Centrum Dziedzictwa Kulturowego, jako szansie na stworzenie nowej oferty dla turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady.

Dyskutowano także kwestię form ochrony w funkcjonowaniu Beskidzkiego Obszaru Chronionego i  możliwości złagodzenia restrykcji panujących w ramach tej przestrzeni.

Podczas posiedzenia poruszono kwestię pieszego przejścia granicznego Wołosate – Łubnia, które do tej pory uruchamiane było już kilkakrotnie dla tymczasowego ruchu turystycznego. Podsumowano efekty i zainteresowanie korzystania z tej możliwości przekraczania granicy z Ukrainą. Dyskusja dotyczyła także planów w tym zakresie na 2020. Wstępnie zaplanowano uruchomienie przejścia na weekend majowy oraz w połowie sierpnia podczas Polsko-Ukraińskich Dni Dobrosąsiedztwa.

Wyjazdowe posiedzenie zarządu województwa było także okazją do zaprezentowania opinii na temat strategii makroregionalnej dla Karpat.

Tekst i foto

Aleksandra Gorzelak –Nieduży

Biuro prasowe UMWP