Nowe drogi na Roztoczu to szansa na inwestycje i turystów – taki wniosek płynął z konferencji prasowej poświęconej budowie nowych dróg w powiecie lubaczowskim. Udział w konferencji wziął marszałek Władysław Ortyl oraz Małgorzata Jarosińska Jedynak, minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Konferencja, która miała miejsce w Lubaczowie była zorganizowana w związku z uroczystym otwarciem obwodnicy tego miasta. Za stołem oprócz marszałka zasiedli także: Małgorzata Jarosińska Jedynak - minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Zenon Swatek – starosta powiatu lubaczowskiego, Wiesław Kapel – wójt gminy Lubaczów oraz Joanna Szozda – dyrektor departamentu dróg i publicznego transportu zbiorowego w urzędzie marszałkowskim.

Na konferencji marszałek zaprezentował dokonane i planowane przez samorząd województwa inwestycje drogowe w powiecie lubaczowskim. Wśród nich znalazły się zrealizowane już obwodnice Olszyc, Cieszanowa i Lubaczowa, ale także kolejne zaplanowane zadania, jak na przykład rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec wraz z budową obwodnicy Narola:

Perspektywa dla powiatu lubaczowskiego i dla Roztocza w naszej nowej strategii rozwoju województwa i w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym jest obiecująca. Jeżeli chcemy wiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość danego miejsca, to musimy wiedzieć, jaki jest klimat do inwestycji, czyli - czy jest przyjazne środowisko do współpracy z instytucjami, samorządami i ludźmi. To wartość, która ma znaczenie dla przyszłych inwestycji. Ta atmosfera dla inwestycji i współpracy z powiatem lubaczowskim jest dziś bardzo dobra. Śmiało możemy powiedzieć, że będziemy tu inwestować i będziemy rozwijać tu infrastrukturę komunikacyjną, bo jest to miejsce, która posiada potencjał mogący wpłynąć na rozwój całego województwa – mówił marszałek Ortyl.

Małgorzata Jarosińska Jedynak, minister Funduszy i Polityki Regionalnej zwracała uwagę na aspekt społeczny powstających obwodnic:

Każda inwestycja, która jest realizowana i wpływa na rozwój regionu bardzo cieszy. Każdy ciąg komunikacyjny przekłada się na rozwój gospodarczy, na tworzenie nowych zakładów i miejsc pracy, a także, co ważne - na skomunikowanie z innymi miastami. Dzisiejsza inwestycja, którą mieliśmy przyjemność otworzyć była finansowana ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale również przy udziale środków z budżetu państwa i budżetu województwa. Trzydzieści pięć milionów złotych to bardzo duże środki, ale wiemy że będą  one pracować na rozwój powiatu, regionu i całego kraju – powiedziała na konferencji minister.

Łącznie w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 podpisano 126 umów (w tym na inwestycje drogowe) o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego o łącznej wartości ponad 300 mln zł, w tym wartość dofinansowania przekroczyła 220 mln zł. Wśród projektów, które otrzymały wsparcie znalazły się na przykład takie zadania jak: termomodernizacja budynków, budowa kanalizacji, zakup samochodu dla OSP, rozwój odnawialnych, źródeł energii, remonty szkół, domów opieki, rozwój bazy przedszkolnej, inwestycje w zakresie opieki medycznej i wiele innych.

W nowej strategii województwa Lubaczów traktowany jest jako biegun wzrostu, ośrodek  o ponadlokalnych funkcjach gospodarczych z potencjałem do obsługi potrzeb północno-wschodniej części województwa. Miasto posiada potencjał do generowania powiązań gospodarczych z Ukrainą, warunki do rozwoju turystyki uzdrowiskowej, kulturowej oraz tranzytowej.

Wideo wkrótce.

Tekst i fot. D. Kozik
Wideo: S. Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP