Tegorocznym gospodarzem było województwo Warmińsko-Mazurskie. Obrady toczyły się w Ostródzie, gdzie zarząd województwa reprezentowała wicemarszałek Ewa Draus. W spotkaniu, którego gościem był m.in. Erich Unterwurzacher z Komisji Europejskiej. Urząd marszałkowski reprezentowali także dyrektorzy Zofia Kochan i Andrzej Kulig.
 
Obrady rozpoczął temat Polityki Spójności Unii Europejskiej 2021-2027. Szefowie regionów poznali dotychczasowe wnioski oraz dane, które posłużą przyszłym rozwiązaniom. Anna Modzelewska, opiekun RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Komisji Europejskiej, przedstawiła zmiany w celach przyszłej polityki spójności. Marszałkowie usłyszeli, że dotychczasowe 11 celów zastąpi nowe, uproszczone i skonsolidowane 5 celów, do których należeć będzie m.in. Inteligentna Europa.  Głównym założeniem, ma być zwiększona liczba śmielszych inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa. Komisja Europejska chce większego poziomu wsparcia w zakresie współpracy podmiotów ze sfery nauki i biznesu. W zbiorze nowych celów, o których mówiła A. Modzelewska, pojawiła się także ekologia i niska emisja, polityka transportowa z naciskiem na kolej, dostępność i poprawa bezpieczeństwa transportu w mniejszych i transgranicznych miejscowościach oraz kolejowy transport cargo. Nie zabrakło też wyzwań, które Komisja Europejska widzi w łączności teleinformatycznej, standardach służby zdrowia i poziomie edukacji wraz z dostosowaniem jej do oczekiwań rynku pracy.
 
Ekologia to ważny temat podczas ostródzkiego Konwentu Marszałków. Ochrona środowiska oraz naturalna żywność zdominowały drugą część posiedzenia. Uczestnicy poruszali sprawy związane z gospodarką odpadami, emisji i pozwoleń zintegrowanych oraz opracowań programów ochrony powietrza. W omówieniu szans, wyzwań i zagrożeń związanych z rządowym programem „Czyste Powietrze” głos zabrała Hanna Teodorowicz, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W trakcie drugiej części posiedzenia pojawiła się także dyskusja na temat funkcjonowania i możliwości rozwoju dziedzictwa kulinarnego regionów oraz przykłady dobrych praktyk współpracy małych firm spożywczych.
 
Konwent Marszałków Województw RP w Ostródzie to już drugie posiedzenie w trakcie tegorocznego przewodnictwa Warmii i Mazur. Pierwsze z posiedzeń odbyło się w czerwcu, a kolejne i ostatnie organizowane będzie w listopadzie. To wtedy półroczne przewodnictwo, w organizacji konwentu, przejmie województwo podkarpackie. Po nas, na kolejne 6 miesięcy, przewodnictwo przejmie lubelskie.
 
 
tekst/fot.
Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP