TERROR

„WRZESIEŃ 2019” to kryptonim samorządowych ćwiczeń wojewódzkich, które w dniach 17-18 września 2019 r. odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Ćwiczenia służą sprawdzeniu przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych w samorządzie województwa podkarpackiego oraz pozwalają doskonalić procedury kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych. Organizatorem jest Marszałek Województwa Podkarpackiego, a wymóg ich przygotowania i przeprowadzenia nakłada ustawa o powszechnym obowiązku obronnym oraz akty wykonawcze do tej ustawy. W ćwiczeniach z Urzędem Marszałkowskim współdziałają organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa: 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Komenda Miejska Policji w Rzeszowie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie.

- Te ćwiczenia pokazują nam jak się zabezpieczać i przygotowywać na różnego rodzaju zagrożenia i wypadki terrorystyczne, jak i poważniejsze sytuacje. Wszystko przebiega bardzo sprawnie, wszyscy traktują to bardzo poważnie i tak trzeba – mówił o ćwiczeniach marszałek Władysław Ortyl.

- Takie ćwiczenia pozwalają doskonalić współpracę różnych służb w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Scenariusz ćwiczeń w urzędzie marszałkowskim zakładał wtargnięcie terrorysty do budynku, a następnie jego obezwładnienie i uwolnienie zakładnika a także zneutralizowanie ładunku wybuchowego – tłumaczył komisarz Wojciech kulig z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Podczas ćwiczeń został użyty specjalistyczny sprzęt, m.in. robot do usuwania ładunków wybuchowych. W akcji brał także udział funkcjonariusz na czterech nogach – czyli pies wyszkolony do odnajdywania materiałów wybuchowych. Można też było zobaczyć, jakim sprzętem dysponuje 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej.

Monika Konopka

Tomasz Leyko

Michał Mielniczuk

Biuro prasowe UMWP