190911 lukasiewicz

Moment podpisania umowy to dla nas duża radość. Już czekamy na chwilę, kiedy będziemy się mogli spotkać przy wbiciu łopaty pod tę ważną inwestycję – mówił marszałek Władysław Ortyl tuż przed podpisaniu umowy z wykonawcą Podkarpackiego Centrum Nauki, które powstanie w podrzeszowskiej Jasionce.

Marszałek Władysław Ortyl oraz dyrektor WDK Marek Jastrzębski złożyli w imieniu województwa podkarpackiego podpisy pod umową na projekt i budowę Podkarpackiego Centrum Nauki.

- Nasze centrum nie będzie tylko miejscem edukacji, choć oczywiście jest to niezmiernie ważne. Widzimy ten projekt znacznie szerzej, jako miejsce promowania naszych inteligentnych specjalizacji, z głównym naciskiem na lotnictwo, a także miejsce przygotowywania kadr dla naszej rozwijającej się gospodarki – nowatorską rolę centrum podkreślał marszałek Władysław Ortyl. - Nie bez znaczenia jest sama bryła budynku. Być może będzie ona inspiracją dla przyszłych architektów ? zauważył marszałek.

Generalnym wykonawcą prac jest wyłoniona w przetargu warszawska firma Warbud S.A, która przed laty wybudowała Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W jej imieniu podpisy pod umową złożyli Jerzy Werle, prezes zarządu Warbudu oraz Wojciech Gerber członek zarządu    firmy.

- Jesteśmy dumni, że będziemy budować obiekt tak ważny dla mieszkańców regionu. Jesteśmy firmą , która ma doświadczenia i zna się na realizacji tego typu inwestycji, także inwestycji współfinansowanych ze środków UE – mówił Jerzy Werle prezes zarządu Warbudu. – Poza aspektem biznesowym, bardzo ważne dla naszej załogi jest zadaniem ciekawym tworzenie czegoś, co jest istotne dla społeczności regionu. Dla naszych inżynierów stworzenie tego skomplikowanego architektonicznie i konstrukcyjnie obiektu jest interesującym wyzwaniem i zdaniem – dodał prezes Werle.

 22 września ruszą prace projektowe. Po stronie firmy jest także uzyskanie pozwolenia na budowę Podkarpackiego Centrum Nauki w podrzeszowskiej Jasionce. Oprócz opracowania projektowego, generalny wykonawca wykona także wszystkie roboty budowlane oraz dostarczy część standardowego wyposażenia. Uzbroi także i zagospodaruje teren, na którym powstanie budynek przyszłego „Łukasiewicza”. Początek prac budowalnych przewidywany jest na lipiec 2020 roku.

Koszt prac to prawie 49,5 mln złotych. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 31 stycznia 2022 roku. Ostateczny termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie wyznaczono na 31 maja 2022 roku.

 - Ta inwestycja to znaczący wkład województwa podkarpackiego w edukację dzieci i młodzieży. Już teraz ponad 80 szkół z regionu jest zainteresowanych współpracą z PCN, które jednocześnie ma inspirować nauczycieli, dyrektorów szkół do podejmowania u siebie w skali mikro działań związanych z tematyką centrum – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” to projekt własny Samorządu Województwa Podkarpackiego realizowany przez Wojewódzki Dom Kultury. Jego realizacja rozpoczęła się w połowie 2018 Roku. Wtedy też w WDK w Rzeszowie powstało Biuro Projektu PCN.

- Sam budynek będzie stanowił wizytówkę centrum. Konotacje bryły budynku są różne, architekci doszukiwali się na przykład fragmentu DNA czy sterowca. Bryła ma ściśle wiązać się z tym co w środku. Cały pomysł Podkarpackiego Centrum Nauki opiera się na regionalnych specjalizacjach – czyli i rozwoju nowoczesnych technologii, ale także aspektami jakości życia , środowiska naturalnego. Chcemy to pokazać, aby inspirować młodych ludzi – mówił podczas spotkania Tomasz Michalski, zastępca dyrektora WDK, odpowiedzialny za realizację projektu PCN.  

- Nasza idea jest holistyczna. Misja centrum jest pokazania świata w trzech obszarach: my- ludzie, świat wokół, czyli to wszystko, co tworzy natura oraz nasza cywilizacja, czyli to , co jako ludzie wytwarzamy - podkreślał Tomasz Michalski.

Realizacja projektu Podkarpackiego Centrum Nauki obejmuje budowę budynku oraz wyposażenie obiektu w eksponaty, które będą służyć prezentowaniu i wyjaśnianiu w naukowy sposób zjawisk oraz zależności występujących w świecie. Ważnym elementem inwestycji będzie utworzenie zespołu laboratoriów i pracowni warsztatowych, w których prowadzone będą zajęcia dla grup uczniów i nauczycieli z całego województwa.

Budynek będzie miał 4 kondygnacje, jedną podziemną oraz 3 naziemne. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 6560,2 m2. Całkowita wysokość obiektu to 19,5 m.

Łączna wartość inwestycji, jaką jest Podkarpackie Centrum Nauki ma wynieść ponad 90 mln złotych. W latach 2019-2022 inwestycja będzie finansowana ze środków RPO WP 2014-2020 oraz budżetu samorządu województwa. Środki UE stanowią 85 procent wydatków kwalifikowanych wyniosą ponad 72 mln złotych. Pozostałe 15 procent sfinansuje Samorząd Województwa Podkarpackiego , w ramach wkładu własnego do projektu.    

 

Aleksandra Gorzelak-Nieduży

FOTO Aleksandra Gorzelak –Nieduży

VIDEO Michał Mielniczuk

Biuro prasowe UMWP