Wójt gminy Tryńcza Ryszard Jędruch oraz wicemarszałek Piotr Pilch podpisali umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dzięki temu gmina Tryńcza oraz Raniżów otrzymają ponad 9,5 mln złotych unijnego wsparcia na zwiększenie odnawialnych źródeł energii.

Oba samorządy realizują projekt „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”. Całość inwestycji to ponad 12 mln złotych, z czego 9,5 mln pochodzi z RPO WP. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie obu gmin.

W ramach projektu planowane jest wsparcie łącznie 765 gospodarstw domowych - w tym 290  z Gminy Raniżów i 475 z Gminy Tryńcza.

W ramach realizacji projektu zakłada się dostawę i montaż 381 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE o łącznej mocy 1,19 MWe oraz dostawę i montaż 576 jednostek wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy 2,32 MWe.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane zostało na 30 czerwca 2021 r.

Realizacja projektu parasolowego pozwoli wygenerować istotne korzyści społeczne i ekonomiczne, wśród których najważniejsze to ochrona środowiska i podwyższenie standardu oraz jakości życia mieszkańców tych gmin.

Monika Konopka
Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP