Wicemarszałek Piotr Pilch podpisał notarialną umowę darowizny na rzecz powiatu łańcuckiego. Chodzi o przekazanie przez samorząd województwa udziału w nieruchomościach położonych przy ul. Grunwaldzkiej 11 w Łańcucie.

Dotychczas obiekt przy ul. Grunwaldzkiej 11 stanowił współwłasność powiatu i samorządu województwa. Udział należący do województwa podkarpackiego w budynku szkoły odpowiadał ponad 700 m2 a jego wartość wynosiła  1 167 000 zł.

Decyzja o przekazaniu udziałów w działce i w budynku zapadła podczas czerwcowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego i podyktowana była zmianami w placówkach prowadzonych przez samorząd województwa. jeszcze w styczniu 2019 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął decyzję w sprawie zamiaru likwidacji szkół policealnych i placówki wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie. Zamiar likwidacji jednostki podyktowany był małą liczbą uczniów (słuchaczy) oraz spadkiem zainteresowania kształceniem w tej jednostce. Dlatego Rada Powiatu Łańcuckiego podjęła decyzję o przejęciu i prowadzeniu Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Stąd decyzja o przekazaniu na rzecz powiatu udziału w nieruchomości.

Dzięki temu powiat łańcucki będzie mógł prowadzić obie placówki - Medyczną Szkołę Policealną i Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie – tłumaczy wicemarszałek Piotr Pilch.

Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP