190814 kopistoPrzed siedzibą TVP Rzeszów odsłonięto uroczyście obelisk poświęcony mjr. Wacławowi Kopisto. Odsłonięcia dokonali członkowie rodziny majora. W uroczystości wzięli udział m.in. kombatanci, dziennikarze rzeszowskiego ośrodka TVP i przedstawiciele lokalnych władz. Zarząd regionu reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch.

Hołd majorowi Kopisto oddali także pracownicy rzeszowskiego IPN-u z dyr. Dariuszem Iwaneczko na czele, parlamentarzyści: Halina Szydełko i Wojciech Buczak. Poświęcenia obelisku dokonał ks. Władysław Jagustyn - duszpasterz Armii Krajowej. 

Po złożeniu wiązanki kwiatów, wicemarszałek Piotr Pilch przekazał na ręce dyr. Jóżefa Matusza okolicznościowy list skierowany przez marszałka Władysław Ortyla, w którym czytamy m.in.:

- Był to człowiek najwyższej próby, idealista, który najlepsze lata swojego życia oddał Ojczyźnie, wsławiając się męstwem, bohaterstwem i oddaniem najważniejszej sprawie. To dzięki takim ludziom i ich niezłomnym postawom możemy być tu, gdzie jesteśmy i cieszyć się z życia w wolnym kraju – pisał o majorze Kopisto marszałek Ortyl.

Major Wacław Kopisto we wrześniu 1939 r. walczył w obronie Rzeczypospolitej. Internowany przez Węgrów, przedostał się do Francji i brał udział w kampanii 1940 r. Następnie w Wielkiej Brytanii przeszedł gruntowne przeszkolenie, by we wrześniu 1942 r. jako skoczek "cichociemny" podjąć walkę w okupowanym kraju. Czynił to w szeregach Armii Krajowej, uczestnicząc w działaniach "Wachlarza".

W styczniu 1943 r. brał udział w słynnym odbiciu kilkudziesięciu żołnierzy AK uwięzionych w niemieckim więzieniu w Pińsku. Od lutego 1943 r. był szefem "Kedywu" w Łucku. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w kwietniu 1944 r. został aresztowany i po sześciu miesiącach skazany przez trybunał wojenny w Kijowie na karę śmierci. Wyrok ten został zamieniony w styczniu 1945 r. na 10 lat więzienia w najcięższych łagrach Kołymy i Korni.

Do Polski wrócił w roku 1955 roku. Kawaler Orderu Virtuti Militari, Polonia Restituta i dwukrotnie Krzyża Walecznych oraz odznaczeń brytyjskich. Zmarł w Rzeszowie 21 lutego 1993 r.

Michał Mielniczuk BP_UMWP/TVP Rzeszów