Marszałek Władysław Ortyl był gościem Marakiyana Malskyego, nowego Przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Polska i ukraińska delegacja spotkały się w dniu 6 sierpnia we Lwowie.

W spotkaniu, obok marszałka Władysława Ortyla wzięła udział Wojewoda Podkarpacki - Ewa Leniart oraz Konsul RP we Lwowie Katarzyna Sołek. Ze strony ukraińskiej w spotkaniu, obok Przewodniczącego Administracji, uczestniczył także Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej - Oleksandr Hanuszczyn oraz Przedstawiciel MSZ Ukrainy we Lwowie Wiaczesław Wojnarowski.

Marszałek wspólnie z Wojewodą pogratulował Marakiyanowi Malskyemu nowej, odpowiedzialnej funkcji i zapewnił o podtrzymaniu współpracy między naszymi regionami. Rozmawiano o wspólnej realizacji projektów transgranicznych, w tym z programu Polska-Białoruś-Ukraina oraz rozwoju połączeń kolejowych, czego dobrym przykładem jest uruchomienie połączenia na trasie Przemyśl-Lwów-Kijów.

Marszałek podsumował dotychczasową współpracę i zaprosił przedstawicieli obwodu lwowskiego do udziału w odbywających się w dniach 8-10 sierpnia br. w Bieszczadach II Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa. Podkreślił, znaczenie organizacji tego typu wydarzeń, skupiających regiony karpackie w celu zdynamizowania rozwoju makroregionu. Poinformował jednocześnie, że zostały podjęte prace nad treścią opinii w sprawie  Makroregionalnej Strategii dla Regionu Karpat, która zostanie poddana pod głosowanie na grudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli.

Kataryna Sołek, reprezentująca Konsulat Generalny RP we Lwowie zadeklarowała dalsze wsparcie dla rozwoju partnerskich relacji między województwem podkarpackim i obwodem lwowskim, jak również podkreśliła wysoką aktywność Województwa Podkarpackiego w zakresie współpracy z partnerami z Ukrainy.

Współpraca województwa podkarpackiego z obwodem lwowskim oparta jest o Porozumienie o współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim a Obwodem Lwowskim z dnia 30.05.2000 r.