Uwaga! – zmiana zasad udzielania dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Od 2020 roku dotacje również na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji.

Więcej na ten temat tutaj: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/geodezja/443-ochrona-gruntow-rolnych