Bardzo proszę wszystkich mieszkańców, wszystkich którzy myślą o pozytywnym rozwoju Podkarpacia, aby 26 maja stawili się na wyborach do Parlamentu Europejskiego -  mówił podczas briefingu prasowego marszałek Władysław Ortyl.

Z punktu widzenia interesu Podkarpacia tzw. wybory są bardzo ważne. Pamiętajmy, że zbliża się nowa perspektywa finansowa UE, zbliżąją się rozmowy o dużych i ważnych projektach dla Podkarpacia. Klasycznym przykładem, który ukazuje jak ważne decyzje zapadają w Brukseli jest Via Carpatia, co do której decyzje o finansowaniu zapadały właśnie w Brukseli – podkreślał na spotkaniu z dziennikarzami marszałek Ortyl.

Podkarpacie rozwija się dynamicznie  między innymi dzięki dużemu strumieniowi środków europejskich, które trafiają do nas miedzy innymi z programu Rozwój Polski Wschodniej. O ten program też trzeba walczyć, też trzeba się starać, oddziaływując na rząd i parlamentarzystów, ale ostateczne decyzje będą zapadały w Brukseli, Dlatego tak ważne są zbliżające się wybory i nasza reprezentacja w Brukseli – akcentował gospodarz regionu. 

Chcąc by przekaz o wadze wyborów do Parlamentu Europejskiego dotarł do każdego mieszkańca regionu marszałek zdecydował się na przesłanie swojego listu, w którym prezentuje najważniejsze sukcesy, które przy udziale europarlamentarzystów udało się osiągnąć. Jednocześnie list jest zachętą do udziału w wyborach 26 maja.

Marszałek Ortyl zaapelował jednocześnie o liczny udział mieszkańców regionu w wyborach do PE. Frekwencja wyborcza może mieć wpływ na liczbę mandatów dla posłów, którzy będą w Parlamencie Europejskim reprezentowali Podkarpacie. 

Mając na uwadze rywalizację między poszczególnymi okręgami wyborczymi o mandat tzw. wędrujący warto, żeby to Podkarpacie miało trzy mandaty do Parlamentu Europejskiego. Tak stało się w 2014 roku, bo mieliśmy wyższą frekwencję niż średnia krajowa, stąd trzy mandaty z Podkarpacia – podkreślał marszałek Ortyl.

Listy są wystarczająco bogate, aby można było znaleźć swojego kandydata , który będzie reprezentował i samego wyborcę i nasze Podkarpacie. Zachęcam Państwa do licznego udziału w wyborach – podsumował spotkanie marszałek Władysław Ortyl.

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Foto Daniel Kozik
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP