190507 lubaczow

Muzeum Kresów w Lubaczowie gościło dziś członków zarządów dwóch województw Podkarpacia i Lubelszczyzny. - Bardzo się cieszę, że możemy dziś w Lubaczowie rozmawiać o wspólnych sprawach, planować wspólne projekty i działania, które chcemy realizować w nowej perspektywie finansowej - powiedział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. - Dziękujemy za zaproszenie na ten piękny zakątek Podkarpacia. Przyjechaliśmy tu po naukę, doświadczenie i know how, które nasi przyjaciele z Podkarpacia mają. Wy zarządzacie regionem już 6 lat, my dopiero 6 miesięcy. A uczyć trzeba się od najlepszych – dodał marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
Słowa te padły podczas konferencji prasowej, która poprzedzała wspólne posiedzenie zarządów. Chwilę później marszałkowie obu regionów podpisali deklarację współpracy pomiędzy Podkarpaciem a Lubelszczyzną. Jej głównym celem jest obustronne współdziałanie, które da szansę na wzmocnienie spójności oraz zrównoważonego rozwoju obu województw.

- Spotykamy się w bardzo ważnym momencie, kiedy zmieniamy strategie rozwoju województw,  przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej, myślimy o wspólnych projektach i działaniach , a łączy nas wiele.  Łączy nas piękna kraina – nasze wspólne Roztocze, mamy wspólne układy komunikacyjne, mamy połączenia drogowe i kolejowe, mamy wspólny programy - Polska Wschodnia. Chcemy nadać tym wszystkim obszarom nowy wymiar, przejść od podpisanych porozumień do poszukiwania wspólnych projektów i działań, które będziemy  realizować w nowej perspektywie finansowej. Mamy na uwadze troskę o tworzenie jak najlepszych warunków rozwojowych oraz wykorzystywanie potencjałów regionów – podkreślał w Lubaczowie marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. 


- Mamy wspólną granicę, a co może być lepszego, niż korzystanie z doświadczeń i dobrych rozwiązań sprawdzonych u sąsiadów. Myślimy jako zarząd województwa o regionie , o programie operacyjnym, o nowej perspektywie finansowej. Chcemy pogłębiać obustronne kontakty, rozwijać współpracę na rzecz budowy spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej. To przekłada  się na podnoszenie jakości życia mieszkańców regionów. A co może być lepszego od korzystania z doświadczenia dobrych sąsiadów – dodał marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

We wspólnym posiedzeniu zarządów województw uczestniczyli – w imieniu Podkarpacia; marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałkowie Ewa Draus i Piotr Pilch, a Lubelszczyznę reprezentowali: marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałkowie Zbigniew Wojciechowski i Dariusz Stefaniuk oraz członek zarządu Zbigniew Szwed. W Lubaczowie obecni byli także sekretarze obu województw – Lesław Majkut z Podkarpacia i  Zbigniew Załoga z Lubelszczyzny, skarbnicy województw – Janina Jastrząb i Elżbieta Macior oraz dyrektorzy departamentów obu urzędów.

Wspólna deklaracja podpisana w Lubaczowie dotyczy wielu sfer życia. Jest w niej mowa o infrastrukturze komunikacyjnej - zwłaszcza w kontekście drogi ekspresowej S-19, ale także istniejącej sieci dróg regionalnych i lokalnych.

Oba regiony zadeklarowały podjęcie wspólnych działań, by jak najlepiej przygotować się do nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Szczególnie ważna dla Podkarpacia i Lubelszczyzny jest możliwość kontynuacji dedykowanego tej części Polski - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

Podkarpackie i Lubelszczyzna chcą jeszcze lepiej wykorzystać przyrodnicze, kulturowe i gospodarcze atuty Roztocza – zwłaszcza w kontekście turystycznym. W deklaracji współpracy marszałkowie stwierdzili także, że planują jeszcze bardziej precyzyjnie zidentyfikować obszary wzajemnego oddziaływania swych strategii rozwoju województwa, szczególnie wobec wyzwań i szans jakie wynikają z założeń polityki spójności UE na lata 2021-2027.

Członkowie zarządów obu województw podkreśli podczas posiedzenia w Lubaczowie konieczność kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie unijnej po 2020 roku.


- Podkarpacie znacząco skorzystało w tego programu. W perspektywie 2007-2013 w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej w naszym regionie zostało zrealizowanych 145 umów o wartości ogółem prawie 4 mld złotych, z czego dofinansowanie z UE wyniosło prawie 2,5 mld złotych- podkreślał marszałek Ortyl. W programie Polska Wschodnia w obecnej perspektywie podpisane zostały umowy na kwotę 1 mld,733 mln złotych przy 1mld 113 mln złotych dofinansowania. To ogromny zastrzyk dla regionu. A przypomnę, że  program Polska Wschodnia jest takim programem, który wymaga realizacji inwestycji, które mają spójny charakter po obu stronach województw i ten wymiar chcemy uzyskać. Mamy nadzieję, że program będzie kontynuowany, chcemy być przygotowani -  mówił w Lubaczowie marszałek Ortyl.  

W podobnym duchu wypowiadał się marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski.    


- Chcemy dobrze wykorzystać doświadczenie sąsiadów, z którymi łączy nas granica oraz oczywiście jak najlepiej zainwestować środki z regionalnego programu i wszystkich innych źródeł, dla rozwoju naszych pięknych regionów – dodał marszałek Stawiarski.


Spora część posiedzenia zarządów poświęcona była planowanym inwestycjom na drogach wojewódzkich nr 835, 865 i 858. Ważnym tematem była także kwestia realizacji drogi ekspresowej S-19, która jest częścią Via Carpatia, szczególnie sprawa węzłów oraz przejęcia - po wybudowaniu traktu S-19 - obecnej drogi krajowej nr 19 przez zarządy województw. Prezentacje poświęcone tym tematom zaprezentowali Joanna Szozda z UMWP oraz Krzysztof Tajer z UMWL.  
               
Podczas posiedzenia zarządów marszałkowie obu regionów mówili o Roztoczu jako wspólnej marce turystycznej województwa lubelskiego i podkarpackiego. Atuty regionów zaprezentowały Anna Brzechowska – Rębisz, dyrektor biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Dorota Lachowska z Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.


- Roztocze jest przepiękną krainą i bardzo chcemy wykorzystać jej potencjał. Wiemy jednak, że nie możemy tylko myśleć o wymiarze turystycznym, ale także rozwoju gospodarczym tej części województwa – podkreślał marszałek Ortyl.

W czasie obrad zarządów pochylono się nad kwestią wzajemnego oddziaływania strategii rozwoju województw w kontekście proponowanych założeń polityki spójności UE na lata 20120-2027. O obszarach wspólnych w obu dokumentach mówili dyrektorzy z obu urzędów marszałkowskich Paweł Wais z Rzeszowa i Bogdan Kawałko z Lublina.
Poruszono także temat wspólnej polityki przestrzennej.

Jednym  z tematów posiedzenia zarządów był Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze. Mówił o nim dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Andrzej Tittenbrun.
- TRB ma objąć po stronie polskiej cześć powiatów: Janów Lubelski, Zamość, Biłgoraj i Tomaszów Lubelski w Lubelskiem oraz powiat lubaczowski w Podkarpackiem. Po stronie ukraińskiej zaś w skład TRB wchodzi cześć powiatu żółkiewskiego, jaworowskiego i lwowskiego. Powierzchnia całkowita rezerwatu ma objąć ponad 370 tysięcy ha z czego ponad 297 tysięcy ha znajduje się po stronie polskiej. Celem utworzenia Rezerwatu Biosfery Roztocze jest kreowanie relacji między ludźmi i biosferą w obszarze Roztocza po obu stronach granicy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. TRB ma chronić różnorodności biologiczną regionu. – podkreślał dyrektor Tittenbrun. 

Eksperci UNESCO pozytywnie rekomendowali utworzenie TRB Roztocze. Decyzja o ustanowieniu Rezerwatu może zapaść jeszcze już w czerwcu. 

 

Aleksandra Gorzelak Nieduży
fot. A. Gorzelak-Nieduży 
wideo: Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP