Występy zespołów, strefa zabaw dla dzieci, działania edukacyjne i piesze wycieczki – na takie atrakcje mogli liczyć uczestnicy podkarpackich obchodów 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej, które odbyły się w Mucznem, w Bieszczadach. Samorząd Województwa Podkarpackiego na obchodach reprezentował marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałkowie – Ewa Draus i Piotr Pilch.

Obchody rozpoczęły się oficjalną wizytą na Ukrainie, gdzie władze Województwa Podkarpackiego spotkały się z przedstawicielami Obwodu Zakarpackiego. Uczestnicy wycieczki przeszli na Ukrainę w miejscu tymczasowej pieszej odprawy granicznej Wołosate-Łubnia. Na granicy, po stronie ukraińskiej miał miejsce kiermasz rękodzieła artystycznego, który cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony polskich turystów.

Po przekroczeniu granicy marszałek powitał wszystkich uczestników kiermaszu, jednocześnie skierował do nich kilka słów. Marszałek mówił, jak ważna i potrzebna jest współpraca z Ukrainą, jedocześnie nawiązał do roli Karpat, jako przestrzeni, która powinna łączyć kraje i narody:

Chcemy, aby Ukraina była jak najszybciej w Unii Europejskiej, abyśmy mogli tę granicę przekraczać łatwiej, częściej i bez większych problemów. Granice dzielą państwa, ale dziś ta granica nas łączy. Dziś, jesteśmy razem, po dwóch stronach granicy są Karpaty - wspólne dla nas góry, wspólna tradycja – mówił Władysław Ortyl.

Obchody odbyły się pod hasłem: „Europa otwarta dla wszystkich – 15 lat zmian na Podkarpaciu”. Podczas pikniku w Mucznem prezentowano wiele stoisk, w tym poszczególnych programów operacyjnych realizowanych na Podkarpaciu. Wśród gości byli między innymi: Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Adam Hamryszczak, podsekretarze stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Ryszard Prędki - dyr. Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Grażyna Zagrobelna – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Uroczystego otwarcia pikniku ze sceny dokonał marszałek Władysław Ortyl, który nie krył zadowolenia, że wojewódzkie obchody 15-lecia przystąpienia Polski do Unii obchodzone są właśnie w Bieszczadach:

Cieszymy się, że dziś możemy świętować przystąpienie Polski do Unii Europejskiej właśnie tu – w Bieszczadach. To jest centralna uroczystość dla Podkarpacia, tu ją zlokalizowaliśmy i tu będziemy mówić o ważnych sprawach dla naszego województwa związanych z przyszłą perspektywą finansową. Będziemy jednocześnie podziwiać te piękne widoki, a także śnieg, który tam na połoninach jeszcze leży, ale na szczęście dzisiaj nam towarzyszy piękne słońce. Wierzę, że podsumowanie tego 15-lecia wypadnie znakomicie, tym bardziej, że mamy znakomitych gości, znakomitych artystów, no i oczywiście znakomite miejsce – zakończył Marszałek Ortyl.

Na brak atrakcji nie mogły narzekać rodziny z dziećmi, które przebywały w tym czasie w Bieszczadach na długim majowym weekendzie. Przed publicznością wystąpiły takie zespoły, jak: Czerwony Tulipan, Orkiestra Św. Mikołaja i Dom o Zielonych Progach. Dla najmłodszych przygotowano między innymi: konkurencje sportowe, quizy, konkursy, gry i zabawy edukacyjne na temat Unii Europejskiej – w sumie było piętnaście różnych konkurencji, co nawiązywało do świętowanej rocznicy.

Zorganizowano także wycieczki piesze i konne do zagrody żubrów w Mucznem oraz pokaz multimedialny „Wędrówka po gwiezdnym niebie”. Uczestnicy mogli przy tym popróbować regionalnych potraw, a także porozmawiać z beneficjentami Funduszy Europejskich.

Tego dnia, w Mucznem, doszło też do podpisania umowy na realizację unijnego projektu dotyczącego rewitalizacji budynku gminnego po byłej szkole podstawowej, w Myczkowie, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dzięki realizacji inwestycji obiekt zostanie przekształcony na przedszkole publiczne dla 40 dzieci. Na zewnątrz utworzony zostanie plac zabaw dla dzieci. Nad przedszkolem zostanie dobudowana dodatkowa kondygnacja, gdzie powstanie Gminne Centrum Edukacji Ekologiczno-Turystycznej. Wartość projektu wynosi ponad 8 mln zł, z czego ponad 5,7 mln zł to dofinansowanie z RPO WP. Umowę podpisał marszałek Władysław Ortyl i wójt gminy Solina Adam Piątkowski.

Podpisano także list intencyjny na realizację projektu dotyczącego rewitalizacji tras rowerowych w rejonie Bieszczad wraz z łącznikiem szlaku rowerowego GreenVelo. Inwestycja będzie realizowana przez Województwo Podkarpackie przy współudziale lokalnych samorządów: powiatów: przemyskiego, leskiego, bieszczadzkiego oraz gmin: Przemyśl, Krasiczyn, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska, Lesko, Olszanica, Baligród, Solina oraz Cisna.

Trasa ścieżek przebiegać będzie przez tereny charakteryzujące się dużymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi położone w południowej i centralnej części województwa podkarpackiego w części Karpat Wschodnich.

Rewitalizacja trasy rowerowej w rejonie Bieszczad polegać będzie w głównej mierze na: usunięciu i utylizacji starej infrastruktury szlaku – znaków i tablic informacyjnych, a także modyfikacji przebiegu szlaku oraz przeniesieniu fragmentów szlaku z dróg o dużym natężeniu ruchu na drogi powiatowe, gminne lub będące w zarządzie lasów państwowych.

Drugi dzień pikniku, który odbędzie się pod hasłem - „EkoFundusze w Bieszczadach” będzie miał miejsce w Wołosatym.

GALERIA ZDJĘĆ DOSTĘPNA TUTAJ.

Tekst i fot: D. Kozik
Biuro Prasowe UMWP