190429 sejmik

Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dębickiego, decyzja o podwyższeniu kapitału spółki „Uzdrowisko Horyniec”, dyskusja na temat projektu Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej - to najważniejsze tematy, nad którymi debatowali radni województwa.

Kwietniowa sesja sejmiku zaczęła się od minuty ciszy. W ten sposób radni województwa uczcili pamięć Abrahama Izaaka Segala, jednego z 21 Żydów uratowanych w czasie II wojny światowej przez mieszkańców Markowej. Miał 13 lat, kiedy w 1943 roku Niemcy rozstrzelali jego rodziców i brata. On przeżył dzięki pomocy polskich rodzin z Podkarpacia – najpierw Antoniego i Anny Skrobaczów z Krzemienicy, później Jana i Heleny Cwynarów w Markowej, którzy z córkami Czesławą i Marią prowadzili gospodarstwo rolne. Pracował tam od lata 1943 roku aż do wkroczenia Armii Czerwonej w lipcu 1944 roku jako Roman Kaliszewski. Chociaż rodzina domyślała się jego żydowskiego pochodzenia i pomimo lęku po tym, jak 24 marca 1944 r. Niemcy rozstrzelali w Markowej rodzinę Ulmów wraz z ukrywanymi Żydami, Cwynarowie do wyzwolenia ukrywali żydowskiego chłopca.

Abraham Segal od lat był orędownikiem powstania Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Przez kilkanaście lat wielokrotnie dawał świadectwo swojego ocalenia dzięki pomocy polskich rodzin. Jak powtarzał - Cwynarowie uratowali mnie jednego, ale dzięki nim żyje troje moich dzieci, 14 wnuków, dziewięciu prawnuków i żyć będą kolejne pokolenia. - Abraham Segal zmarł w Izraelu w wieku 88 lat.  

 Sesję sejmiku zdominowały tematy gospodarcze. Radni zdecydowali o przekazaniu miliona złotych pomocy finansowej dla powiatu dębickiego na dokończenie budowy łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW 985 Zawada – Pustynia. O tej inwestycji i wsparciu samorządu województwa dla różnych projektów drogowych mówił podczas briefingu prasowego marszałek Władysław Ortyl. W spotkaniu z mediami wzięli udział także starosta dębicki Piotr Chęciek oraz wiceprzewodniczący sejmiku Czesław Łączak.

- Dziś kolejne dofinansowanie na sejmiku, chcemy wzmocnić zarząd powiatu dębickiego w działaniach związanych z poprawa jakości wjazdów i zjazdów na autostradę A4 w okolicach Dębicy. To dofinansowanie dotyczy węzła wschodniego w Zawadzie. Wiemy, że starostwa nie mają skromne środki, ale pomimo to starostwo w Dębicy podjęło się tego zadania. Roboty się kończą i to cieszy, bo ma to przełożenie na jakość podróżowania w regionie – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

Całkowity koszt realizacji tej inwestycji to prawie 10,8 mln złotych. Ze środków RPO WP 2014-2020 na budowę zarząd województwa przeznaczył ponad 7 mln złotych. Województwo podkarpackie dotychczas wsparło inwestycję kwotą 1 500 000,00 zł, a po decyzji na kwietniowej sesji teraz dokłada kolejny 1 milion złotych. Sam powiat dębicki na budowę przeznaczył prawie 2,3 mln zł.

Inwestycja gotowa jest w 98 procentach, zakończenie robót planowane jest wkrótce.

- Chciałem bardzo podziękować zarządowi województwa podkarpackiego oraz radnym. To nie jest pierwsze działanie na rzecz mieszkańców naszego powiatu – o tym świadczą łączniki autostradowe Zachód i Wschód, które spotkały się z przychylnością pana marszałka i radnych. A oba łączniki realizowane są ze środków RPO WP , także dzięki decyzji zarządu województwa, z dofinansowaniem do inwestycji aż 15 lm złotych i aż 7 mln złotych. Oprócz tego realizujemy przeprawę przez Wisłokę, która będzie kosztować około 30 mln złotych. I tu również wielki jest wkład samorządu województwa. Bardzo za to dziękuję - podkreślał starosta dębicki Piotr Chęciek

- Cieszy mnie, że mogliśmy przyznać dofinansowanie. Jest zadowolony, że ta droga Dębica - Mielec jest kończona, że to, co podjęliśmy jeszcze w 2010 roku jest kończone, że budowane są chodniki, poprawia się infrastruktura. Ważna jest też dobra współpraca między samorządami. A na dodatek mam dobrą wiadomość, bo wojewoda podkarpacki dofinansuje modernizację drogi Dębica – Nagoszyn – Mielec – i ma nadzieję, że ta droga będzie wykonana – zauważał wiceprzewodniczący sejmiku Czesław Łączak.

Radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu 1 mln złotych dodatkowej pomocy dla powiatu dębickiego.  

- Przypomnę, że w niedługim czasie będziemy oddawali kolejny zjazd z autostrady A4 w miejscowości Gwizdaj, także budowany z RPO WP. Kolejnym przyszłościowym zjazdem jest zjazd w Pilznie, o czym rozmawialiśmy już z zarządem województwa małopolskiego. To dla nas zadanie ważne na przyszłość – podkreślał marszałek Ortyl - Będziemy wspierać tę inwestycję, która będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Podczas sesji radni zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego Uzdrowiska Horyniec, który jest samorządowa spółką. Uzdrowisko realizuje dwie duże inwestycje, które mają poszerzyć jego ofertę i dać lepszy komfort pacjentom i kuracjuszom.

- W ramach tych inwestycji chcemy nie tylko rozbudować nasze pomieszczenia. Bardzo ważnym elementem projektów będzie zakup najnowocześniejszej aparatury i sprzętu, z którym pacjenci rzadko mogą korzystać nie tylko w regionie, ale i w Polsce – podkreślała podczas sesji Dorota Czyż prezes spółki.

Wicemarszałek Ewa Draus i dyrektor Joanna Szozda z UMWP zaprezentowały na sejmiku projekt Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.  

W czasie kwietniowej sesji radni mogli zapoznać się także z bardzo szczegółową informacją na temat sytuacji leczniczej podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa. Analizę sytuacji podkarpackiej ochrony zdrowia przedstawił członek zarządu Stanisław Kruczek. Informacja ta wzbudziła zainteresowanie i dyskusję wśród radnych.

Wicemarszałek Piotr Pilch i dyrektor Maciej Krasiński z WUP przekazali radnym analizę sytuacji na rynku pracy na Podkarpaciu w 2018 roku.

W czasie sesji poruszono i wyjaśniono kwestię wskazania parkingu, na który kierowane mają być samochody z transportami odpadów bez właściwej dokumentacji. Rozwiały one wątpliwości co do dalszego procedowania zmian w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

 

Aleksandra Gorzelak-Nieduży

Foto Daniel Kozik

Video Michał Mielniczuk

Biuro prasowe UMWP